Perioada de timp în care potențialii beneficiari se pot pregăti este de circa 3 luni, de fapt, nu 45 de zile. Faptul că această dată (de începere a înregistrării electronice) a fost amânată nu are repercusiuni asupra potențialilor beneficiari, a transmis Autoritatea Nețională pentru Cercetare Științifică la solicitarea EurActiv.ro. 

La întrebarea EurActiv.ro care este bugetul defalcat pe fiecare din acțiunile Axei 1, și de ce nu au fost anunțate sumele alocate, în detaliu, Directorul General al Direcției Organism Intermediar Cercetare a răspuns: „Pentru fiecare competiție se stabilește bugetul alocat care se anunță atât prin calendarul competițiilor cât și prin apelul dedicat fiecărui tip de proiect”. 

În plus, întrebați care este numele firmei contractante și valoarea contractului pentru realizarea aplicației electronice unde se vor înscrie proiectele, reprezentanții Direcției Organism Intermediar au răspuns: „Aplicația informatică pentru înregistrarea cererilor de finanțare a fost realizată și finalizată de către compartimentul infromatic al ANCSI. De altfel, această aplicație informatică reprezintă o variantă îmbunătățită a aplicației utilizate în POS CCE pentru Axa Prioritară 2”.

Iată răspunsul integral transmis de ASNCSI: