Din 59 de proiecte depuse, 35 au trecut de prima etapă de evaluare, anunță Ministerul Finanțelor Publice (MFP).

După verificarea eligibilității și cea administrativă, urmează evaluarea tehnică și financiară.

Valoarea proiectelor pre-selectate ajunge la 89 de milioane de euro, în timp ce proiectele respinse însumau 56,3 milioane euro.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) a publicat, ieri, pe site-ul www.fonduri-ue.ro, rezultatul verificării administrative și a eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/89/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană-Diaspora Start Up. 

 

Din cele 59 proiecte depuse, în valoare totală de aproximativ 145 milioane euro, 35 au fost admise pentru etapa următoare a evaluării, cea tehnică și financiară.

Criteriile după care au fost respinse restul proiectelor (24), cu o valoare de aproximativ 56,3 milioane euro, au fost:

·         Parteneriatul dezvoltat pentru proiect nu a îndeplinit condițiile de capacitate financiara (verificat la criteriul 3 din grila de verificare a conformității administrative si a eligibilității);
·         Bugetul proiectului nu a respectat rata de cofinanțare. S-au constatat, de asemenea, neconcordanțe între buget din cererea de finanțare si sumele asumate prin acord de parteneriat (verificat la criteriul 12 din grila de verificare a conformității administrative si a eligibilității).
Valoarea totală a apelului de proiecte POCU/89/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană-Diaspora Start Up a fost de 30 milioane euro.