Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AM POR) a anunțat, vineri, lansarea apelului destinat IMM-uri. Acestea pot obține o finanțare de până la un milion de euro.

Perioada în care pot fi depuse cereri de finanțare este între 23 februarie 2017, ora 12:00, și 23 august 2017, ora 12:00.

În noul ghid există o serie de modificări care fac acest apel mai atractiv pentru IMM-uri, precum reducerea nivelului unor indicatori financiari pentru obținerea punctajului maxim la acest criteriu, reducerea substanțială a ratei de creștere a profitului (de la 40% la 20%) pentru punctaj maxim la acest criteriu.

Beneficiari eligibili: 

  • IMM-uri (cu până la 250 de angajați și până la 50 de milioane de euro cifră de afaceri), din mediul urban (inclusiv microîntreprinderi).
  • Întreprinderi mijlocii din mediul rural.

Se solicită o vechime de minim un an (firme înființate cel mai târziu la 4 ianuarie 2016).

Regiunile eligible: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru (nu se pot depune proiecte pentru Regiunea București-Ilfov).

Investiții eligibile: 

  • Construirea, extinderea spațiilor de producție/ servicii.
  • Dotarea cu active corporale (echipamente, utilaje etc), necorporale (brevete, licențe etc), inclusiv instrumente de comercializare on-line.
  • Implementarea sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății.
  • Participarea la târguri și expoziții internaționale, misiuni comerciale etc.

Valoarea finanțării acordate: minimum 200.000 de euro și maximum un milion de euro.