În ultimul timp au fost deschise o serie de apeluri de proiecte de interes pentru companiile private. Altele urmează a fi lansate în perioada următoare.

POCU 3.8 – "România Profesională – Întreprinderi competitive” – apel deschis (30 Iulie – 31 Octombrie 2018):

Se finanțează: training, coaching, seminarii, workshop-uri, conferințe, prelegeri, etc pentru manageri și personal HR din companii mari.

Valoarea maximă eligibilă a proiectului: 500.000 euro, dintre care: 50% nerambursabil, dar nu mai mult de 250.000 euro.

Aplicanți eligibili: companii mari cu activitate în domeniile prioritare.

Rezultatul așteptat: număr crescut de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.

Apelul este dedicat regiunilor mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia,
Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia), regiunea București-Ilfov fiind exceptată
de la finanțare pentru prioritatea de investiții 8.v. De asemenea, este vizat teritoriul
ITI Delta Dunării - arealul format din 38 de unități administrativ-teritoriale din cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării, Județul Tulcea și nordul Județului Constanța, în zonele identificate ca prioritare în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (aprobată prin HG nr. 602/2016).

POCU 3.12 - „Inovare prin formare” – în consultare publică:

Se finanțează: formare profesională/recunoașterea competențelor dobândite anterior pentru angajații direct productivi, dezvoltare de planuri/programe de învățare la locul de muncă.

Valoarea maximă eligibilă a proiectului: 500.000 euro, dintre care: între 50%-95% nerambursabil, în funcție de anumite activități.

Aplicanți eligibili: companii mari cu activitate în domeniile prioritare.

POCU 3.12 – "Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/ aptitudini pentru angajați” – în consultare publică:

Se finanțează: formare profesională/recunoașterea competențelor dobândite anterior pentru angajați ai companiilor din sectoare prioritare, campanii de conștientizare, elaborare de programe de învățare la locul de muncă.

Valoarea maximă eligibilă a proiectului: 1.000.000  euro, dintre care: între 85%-100% nerambursabil, în funcție de tipul aplicantului.

Aplicanți eligibili: patronate, asociații de întreprinderi, camere de comerț și industrie, în parteneriat cu furnizori de formare profesională/sindicate.

Nivel de implementare: Exclusiv regiunile mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia), regiunea București-Ilfov fiind exceptată de la finanțare.

POCU 6.2 - „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară” – în consultare publică:

Se finanțează: înființarea/funcționarea de creșe/grupe de creșă, campanii de conștientizare, informare și consiliere/educație a părinților, sprijin financiar, dezvoltarea de personal didactic, dezvoltare de noi materiale de învățare, bune practici pentru antepreșcolari și părinții/tutorii acestora și personalul didactic.

Valoarea maximă eligibilă a proiectului: aprox. 700 mii euro (București-Ilfov) și 539 mii euro (celelalte regiuni), dintre care: între 85%-100% nerambursabil, în funcție de tipul aplicantului.

Aplicanți eligibili: instituții de învățământ (ISCED 0), ONG-uri, furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere școlară, APL, sindicate.

Schema de ajutor de stat H.G. nr. 807/2014 – în consultare publică:

Se finanțează: costurile fără TVA, aferente realizării/achiziționării de active corporale (construcții, instalații tehnice, masini/echipamente etc.) și necorporale (brevete, licențe etc.) și cheltuieli legate de închirierea construcțiilor.

Valoare proiect: minim 13,5 milioane de lei, dintre care: între 10%-50% nerambursabili, în funcție de regiunea de implementare a proiectului.

Aplicanți eligibili: întreprinderile (mari și IMM-uri), care au activitate, sau start-up-uri.

POC 221 - „Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere” – în consultare publică:

 

Se finanțează: dezvoltarea de produse/servicii/aplicații TIC inovative prin investiții în: active corporale și necorporale, cercetare industrială/dezvoltare experimentală, inovare de proces și organizațională.

Valoare proiect: între 500 mii euro–2,5 milioane de euro, dintre care: între 20%-100% nerambursabili în funcție de activități, dimensiune companie și regiune de implementare.

Aplicanți eligibili: Întreprinderi (micro/mici/mijlocii) cu activitate în domeniul TIC sau în cadrul clusterelor centrate pe TIC; consorții de întreprinderi din domeniul TIC.