Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice vrea să aloce peste 800 milioane de euro pentru modernizarea drumurilor județene și circa 448 milioane de euro pentru eficiența energetică a locuințelor din fonduri europene.

Bugetele pentru aceste prime apeluri de proiecte pe Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 sunt de 807,78 milioane euro pentru drumuri județene, respectiv de 447,75 milioane euro pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale. „Ne propunem un grad de contractare între 120 și 150%. Proiectele se depun la sediul Agențiilor de Dezvoltare Regională, unde se va face și evaluarea", a spus Sorin Maxim, secretar de stat în cadrul ministerului.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020, a lansat marți primele două apeluri de proiecte, pentru prioritățile de investiții 6.1 și 3.1.A:


  • 6.1 susține investițiile în modernizarea rețelei de drumuri județene care asigură conectivitatea, directă sau indirectă, cu rețeaua TEN-T, construcția/ modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum județean aflate pe traseul drumului județean respectiv, precum și investiții destinate siguranței rutiere.
  • 3.1.A vizează creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari. 

„Toată lumea așteaptă de mult aceste ghiduri, erau gata, dar în administrație avem nevoie de timp ca să înlăturăm orice posibile greșeli; procesul de consultare publică pentru ghidurile beneficiarilor a durat destul de mult; în plus, am așteptat programul MySMIS, care va fi gata doar zilele acestea”, a declarat viceprim-ministrul Vasile Dîncu, șeful MDRAP.

„Cele două axe sprijină dezvoltarea locală, care duce lipsă de resurse… Ghidurile sunt acum mult mai lizibile, documentele care trebuie depuse sunt mai puține, perioada de evaluare și selecție va fi, sperăm, mai scurtă și încercăm să avem un singur tip de contract standard pentru toate prioritățile”,

, a adăugat Dîncu.

 „Pentru drumurile județene, Ghidul beneficiarului este corelat cu Strategiile Regionale de Dezvoltare iar drumurile trebuie să facă legătura cu Rețeaua trans-europeană de transport (TEN-T)”, a precizat Sorin Maxim.

"Lucrările de modernizare, pe care le finanțăm acum, sunt mai complexe decât cele de reabilitare - presupun crearea de trotuare, piste de biciclete și refugii în localități. La fel, pentru blocurile de locuințe finanțăm, pe lângă anvelopare, și lucrări de instalații, repararea acoperișului, a liftului, de reabilitare și iluminat interior. Finanțarea se va acorda pe principiul <primul venit, primul servit >, iar beneficiarii sunt autoritățile locale în parteneriat cu asociațiile de proprietari. Există soluții de a reduce partea de cofinanțare iar dacă autoritățile au resurse, pot eșalona plata cofinanțării pe o perioadă de până la 5 ani. Sunt eligibile blocurile de locuințe construite între 1950 și 1990 iar proiectele trebuie să urmărească reducerea consumului de agent termic și, în final, a poluării urbane”. 

„În ce privește drumurile județene, încurajăm existența unor conexiuni mult mai lungi: Consiliile Județene trebuie să asigure trecerea cursivă a unui drum prin mai multe județe”,

, a adăugat Gabriel Friptu, director general fonduri europene în cadrul MDRAP.

Bugetul unui proiect poate fi între 1 milion și 50 de milioane de euro. Pentru Regiunea București-Ilfov cofinanțarea publică este de 20%, față de 15% pentru celelalte regiuni, dar contribuția beneficiarilor rămâne peste tot de 2%. Proiectele vor putea fi depuse după două luni de la lansare, începând cu 16 mai, timp de 6 luni, până la închiderea apelului – cu mențiune că, dacă bugetul alocat va fi depășit cu peste 50%, apelul poate fi suspendat mai repede.

Pentru clădirile rezidențiale, ministerul încurajează primăriile din mediul urban să aibă o abordare integrată: să identifice zonele prioritare în funcție de emisiile de CO2 și de zonele unde rețeaua de distribuție a energiei termice este reabilitată – deci să-și coreleze investițiile. 

Bugetul minim al unui proiect de creștere a eficienței energetice la o clădire rezidențială este de 100.000 euro iar cel maxim de 5 milioane euro. Un proiect poate cuprinde cel mult 10 blocuri de locuințe cu minim 2 niveluri (P+2). Autoritățile publice în parteneriat cu asociațiile de proprietari pot alege să se grupeze pe cartiere.