Ministerul dezvoltării, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, sprijină CSM în ceea ce privește reformarea sistemului de justiție, prin finanțarea unor proiecte.

  • Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar. Componenta de parchete (Cod SIPOCA 761/cod MySMIS 133850)

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea capacității manageriale a Ministerului Public, ca parte esențială a sistemului de justiție în materie penală, prin implementarea unor instrumente standard de management integrat la nivelul unităților teritoriale ale parchetelor, cu scopul de a crea premisele necesare pentru un proces predictibil de luare a deciziilor manageriale, în special în privința componentelor de resursă umană, capacitate de gestionare a volumului de muncă, estimare corectă a necesarului de resursă umană și distribuire a sarcinilor la nivelul procurorilor din cadrul aceleiași unități teritoriale.

Proiectul are un buget total de 15.521.407,21 lei și o perioadă de implementare de 36 de luni. 

  • CPCI – Creșterea performanței și calității instituționale prin îmbunătățirea sistemului de evaluare și asistență psihologică la nivelul sistemului judiciar (Cod MySMIS 135456 /Cod SIPOCA 762)
Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea sistemelor de recrutare a judecătorilor și procurorilor și de asistență și evaluare psihologică a acestora pe întreg parcursul evoluției profesionale, inclusiv sub aspectul accesului în funcții de conducere, în scopul final al creșterii calității actului de justiție și îmbunătățirii performanței profesionale a sistemului judiciar în ansambul său. 

Proiectul se implementează în parteneriat cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu Inspecția Judiciară și cu Institutul Național al Magistraturii, are un buget total de 35.214.830,23 lei și o perioadă de implementare de 36 de luni. 

  • Consolidarea capacității organizaționale și administrative a Consiliului Superior al Magistraturii (Cod MySMIS 135225/Cod SIPOCA 760)
Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea unui sistem de justiție modern, adaptat cerințelor societății contemporane, prin îmbunatățirea competențelor strategice și manageriale, consolidarea capacității operaționale, în calitate de factor de decizie responsabil pentru buna gestionare a sistemului judiciar, pentru asigurarea condițiilor de organizare și funcționare a instanțelor și parchetelor, precum și pentru gestionarea corectă și echilibrată a carierei judecătorilor și procurorilor. 

Proiectul are un buget total de 18.598.881,39 lei și o perioadă de implementare de 36 de luni.