Până la finalul lunii urmează să fi lansat un nou tip de finanțare, destinat companiilor private, din cadrul Programului Operațional Competitivitate: „Proiect Tehnologic Inovativ”.

Acest tip de proiect are ca scop realizarea unei inovări de produs sau de proces, bazată pe exploatarea și utilizarea cunoștințelor științifice și tehnologice sau pe baza drepturilor de proprietate industrială și are o alocare totală de aproximativ 62 milioane de euro.

Întreprinderile mari, mijlocii sau mici cu activitate de cercetare-dezvoltare, dar pentru care această activitate nu constituie obiectul principal de activitate pot accesa aceste fonduri, singure sau în colaborare cu una sau cel mult două organizații de cercetare partenere. Suma maximă pe care o pot obține se ridică la 15 milioane de lei (circa 3,3 milioane de euro).

Procentul de finantare:

 

  • Pentru companii, procent variabil, de pana la 70% (functie de tipul activitatii incluse in proiect, dimensiunea companiei aplicant si locul de implementare);
  • Activitatile realizate de organizatiile de cercetare partenere se finanteaza cu 100% din costurile eligibile;

Exemple de activitati eligibile:

 

  • Cercetare industriala;
  • Dezvoltare experimentala;
  • Activitati de inovare privind obtinerea, validarea si protejarea brevetelor si altor active necorporale;
  • Investitii initiale pentru inovare in vederea introducerii in productie a rezultatelor obtinute din cercetare-dezvoltare etc.

Găsiți aici mai multe detalii.