Declarația a fost făcută în cadrul celei de-a 5-a reuniuni a Comitetului de Coordonare pentru Managementul Acordului de Parteneriat (CCMAP), găzduită de Ministerul Fondurilor Europene.

"Obiectivul nostru pentru perioada de programare 2021 – 2027 este să asigurăm un sistem al managementului fondurilor europene cât mai suplu, cât mai simplu și cât mai predictibil, pentru a răspunde dezideratului beneficiarului de fonduri europene. Trebuie să avem în vedere, totodată, o schimbare de paradigmă în privința alocării resursei financiare viitoare și să o chibzuim cât putem de bine", a declarat ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș.
 

Un alt obiectiv anunțat de ministrul Marcel Boloș este finalizarea, până la sfârșitului primului trimestru din 2020, a propunerii privind următoarele programe operaționale: "Astfel vom putea ca, imediat după aprobarea regulamentului financiar al Comisiei Europene, să avem deja conturată o primă propunere privind Programele viitoare și să creăm premisele unui start pozitiv, cu sprijinul Comisiei Europene". 

Reprezentanții MFE au arătat că, în ceea ce privește viitoarea perioadă de programare, România urmărește să construiască proiecte predefinite pentru reducerea discrepanțelor de dezvoltare, printr-un dialog îmbunătățit cu autoritățile locale, care trebuie sprijinite mai mult în creionarea proiectelor.

Până acum, reprezentanții MFE au avut 5 runde informale cu Comisia Europeană privind viitoarea perioadă de programare. Au fost create 5 grupuri de lucru pentru fiecare obiectiv tematic viitor (O Europă mai inteligentă, O Europă mai conectată, O Europă mai verde, O Europă mai apropiată de cetățenii săi și O Europă mai socială) și a fost demarat procesul de consultare și colaborare cu ministerele de linie.

Concluzia generală a reuniunii a fost aceea că România se menține în media europeană în ceea ce privește stadiul implementării și că anul 2020 va fi unul important, îndeosebi pentru sprijinirea beneficiarilor, conform MFE.

Pentru România, alocarea financiară aferentă perioadei 2021 – 2027 va fi cu 8% mai mare față de actuala perioadă de programare, adică 30,6 miliarde de euro.

În ceea ce privește stadiul implementării Acordului de Parteneriat și Programelor Operaționale 2014-2020, Comisia Europeană a apreciat rezultalele României în ceea ce privește rata de contractare, care, pentru anumite programe operaționale depășește 100%, precizează MFE într-un comunicat.

Reprezentanții CE au semnalat importanța transmiterii de către autoritățile române, până la finalul acestui an, a tuturor cheltuielilor realizate și au atras atenția asupra nevoii intensificării eforturilor în privința anumitor axe prioritare cu ținte atinse la un nivel mai redus.