Autoritatea de Management pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria a emis o instrucțiune pentru beneficiarii săi, cu privire la realizarea achizițiilor necesare în lupta împotriva Covid-19.

Pentru a sprijini autoritățile române și bulgare, respectiv populația din zona eligibilă a Programului în combaterea pandemiei, pe întreaga perioadă a acesteia, Autoritatea de Management face un apel către beneficiarii proiectelor în curs de implementare selectate sub Axele Prioritare 3 și 5, care se ocupă de riscuri sau probleme legate de sănătate, să depună solicitări de modificare a cererilor de finanțare, pentru a utiliza potențialele economii în realizarea de achiziții legate de lupta împotriva Covid-19. 

”Aceste solicitări sunt acum incluse în categoria modificărilor pentru care este necesară doar o notificare. Așadar, solicitările de modificare nu se încadrează în situațiile în care trebuie semnat un act adițional la contractele de finanțare, așa cum este descris în Manualul de Implementare a proiectului, ci în situațiile în care este necesară transmiterea unei notificări”, a anunțat vineri Ministerul dezvoltării.

Termenele de depunere a unei solicitări de modificare, după cum se menționează în Manualul de implementare a proiectului, nu sunt obligatorii pentru aceste notificări specifice depuse pentru a utiliza potențialele economii pentru efectuarea de achiziții legate de lupta împotriva COVID-19. 

Notificările respective vor fi verificate conform acelorași reguli stabilite și pentru celelalte tipuri de notificări, cu mențiunea că, în timpul stării de urgență, acestea vor fi analizate cu prioritate, iar termenele de verificare și aprobare vor fi reduse la minimum.