Planul național pentru gestionarea deșeurilor, strategia globală a sectorului de transporturi, cartarea serviciilor de sănătate în detaliu: o parte din măsurile urgente care trebuie realizate pentru a nu risca anul viitor suspendarea fondurilor UE.

În limbaj tehnic, se numesc condiționalități ex-ante, adică o listă întreagă de măsuri care trebuie realizate de autorități pentru a putea primi deconturile pe proiectele cu fonduri UE de la Comisia Europeană. Lista a fost stabilită în 2014 iar termenul final pentru realizarea lor este 31 ianuarie 2016.

Însă, multe dintre acestea au avut și termene intermediare, care sunt depășite și, de asemenea, multe riscă să nu fie finalizate la timp - a transmis la solicitarea EurActiv.ro Ministerul Fondurilor Europene.

România trebuie sa îndeplinească 35 de condiționalități ex–ante, dintre care 27 tematice, 7 generale și una rezultată din procesul de negociere cu Comisia Europeană.

„Neîndeplinirea condiționalităților în acest termen va constitui un motiv de suspendare a plăților intermediare de către Comisie pentru acele priorități/ programe operaționale cărora li se aplică”, a transmis MFE pentru EurActiv.ro.

Întârzierea îndeplirii unor măsuri creează probleme deja în implementarea unor proiecte, unele documente fiind necesare pentru realizarea acestora.

Spre exemplu, Premierul Dacian Cioloș a declarat în data de 20 noiembrie că există proiecte de spitale blocate pentru că România nu a îndeplinit condiționalitățile cerute de Comisia Europeană pentru a asigura finanțarea lor din fonduri structurale și a dat ca exemplu în acest sens lipsa unei analize strategice a infrastructurii spitalicești (condiția legată de cartarea serviciilor de sănătate, din lista de mai jos - n.r). 

MFE a transmis, pentru EurActiv.ro, stadiul actual al îndeplinirii acestor măsuri.

Condiționalități îndeplinite:

-  10 condiționalități tematice privind: promovarea spiritului antreprenorial; eficiența energetică; producția de energie prin cogenerare; producția și distribuția de energie din surse regenerabile; sistemele inteligente de distribuție, stocare și transport al energiei electrice; spiritul antreprenorial; adaptarea la schimbări a lucrătorilor, întreprinderilor și antreprenorilor;  reducerea sărăciei; incluziunea romilor; părăsirea timpurie a școlii.

- 3 condiționalități cu caracter general: antidiscriminarea, egalitatea de gen și invaliditatea.

Condiționalități cu risc de neîndeplinire până la data de 31 decembrie 2016 pentru care sunt necesare măsuri urgente:

- Condiționalitatea tematică privind sectorul deșeurilor –vizează elaborarea Planului Național pentru Gestionarea Deșeurilor (care să conțină și un plan de prevenire a generării deșeurilor) și existența unor instrumente economice pentru atingerea până în 2020 a obiectivelor privind pregătirea pentru reutilizare și reciclare.

Condiționalitățile tematice privind sectorul transporturi – presupune existența unei strategii globale a sectorului și capacitatea autorităților și beneficiarilor de a asigura fluxul de proiecte.

Condiționalitatea tematică privind sănătatea – este necesară detalierea cartării serviciilor de sănătate.

Condiționalități neîndeplinite care se vor realiza conform planurilor de acțiune:

- 3 condiționalități tematice: infrastructura de cercetare și inovare; promovarea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor; consolidarea eficienței administrative.

- 3  condiționalități cu caracter general: ajutoare de stat; evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea strategică de mediu (EIA-SEA); sistemele statistice și indicatorii de rezultat.

Condiționalități neîndeplinite cu termene intermediare depășite, dar care pot fi realizate până la data de 31 decembrie 2016:

-  11 condiționalități tematice: cercetare și inovare; dezvoltarea digitală; infrastructura pentru rețeaua de generație următoare; prevenirea și gestionarea riscurilor; sectorul apei; politicile active în domeniul pieței forței de muncă; instituțiile pieței forței de muncă; îmbătrânire activă; învățământul superior; învățarea pe tot parcursul vieții; creșterea calității și eficienței sistemelor de educație și formare profesională

- o condiționalitate generală privind achizițiile publice - această condiționalitate se aplică tuturor programelor operaționale, iar Comisia Europeană acordă o atenție specială monitorizării îndeplinirii planului de acțiune și Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice.


Lista completă a conditionalităților, cu stadiul lor la momentul 2014, se gasește în Acordul de Parteneriat, publicat la http://www.fonduri-ue.ro/acord-parteneriat.- varianta în limba engleză.