Investițiile au în vedere lucrări de infrastructură și management al deșeurilor începute între 2007 și 2013, care vor putea fi finalizate în actuala perioadă de programare.

Contribuția din partea Uniunii Europene este de aproximativ 800 de milioane de euro, potrivit unui comunicat al CE.

Cele 10 proiecte vizează lucrări de infrastructură în:

1. Transport: 

  • construcția șoselei de centurã a municipiului Brașov, tronsoanele (DN1-DN11), II (DN11-DN13) și lII (DN13-DN1).
  • reabilitarea liniei de cale ferată Brașov-Simeria, componentă a coridorului paneuropean IV, tronsonul Sighișoara  -Coșiariu.
2. Managementul deșeurilor: 
  • județul Caraș-Severin: dezvoltarea sistemului de management integrat al deșeurilor.
  • județul Constanța: dezvoltarea sistemului de management integrat al deșeurilor.
  • județul Iași: dezvoltarea sistemului de management integrat al deșeurilor. 
3. Infrastructură de apă:
  •   județul Covasna: extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată. 
  • județul Teleorman: extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată.
  • județele Constanța și IaIomița: reabilltarea și modernizarea infrastructurii de apă și a sistemului de canalizare.
  • județele Sibiu și Brașov: extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată.

4. Prevenirea dezastrelor naturale: 

  • WATMAN - sistem informaționaI pentru managementul integrat al apelor - Etapa I.

Detalii despre proiecte:

Obiectivele proiectelor de transport cuprind modernizarea infrastructurii și sporirea vitezei de circulație maximă la 160 km/h pentru trenurile de călători și la 120km/h pentru trenurile de marfă pe tronsonul Sighișoara - Coșiariu, respectiv construcția șoselei de centură a Brașovului pentru diminuarea traficului din municipiu.

Cele trei proiecte de management al deșeurilor vor contribui la reducerea dimensiunilor depozitelor de deșeuri prin integrarea activităților de separare, colectare, transport, tratare, reciclare și eliminare.

De asemenea, se are in vedere închiderea sau reabilitarea depozitelor care nu sunt conforme cu standardele europene, potrivit angajamentelor privind mediul înconjurător asumate de România. 

Cele patru proiecte de apă și apă uzată includ realizarea de infrastructură și facilități de tratare a apei uzate, cât și îmbunătățirea accesului la sistemele de alimentare cu apă potabilă.

Această infrastructură va  contribui la oferirea de  servicii și la un grad de acoperire în domeniul apei curente și a celei uzate în conformitate cu directivele europene, în mod special cele legate de calitatea apei și de tratarea apei uzate în mediul urban. 

Proiectul WATMAN are ca obiectiv final protejarea populației prin modernizarea infrastructurii de prevenire a inundațiilor.

Acest proiect va permite optimizarea securității și a eficienței infrastructurii lucrărilor hidrotehnice deja existente de la nivel național, informatizarea sistemului de colectare a datelor provenite de la stațiile automate care vor fi montate la nivelul barajelor de importanță majoră, monitorizarea de la distanță a modului în care se comportă construcțiile hidrotehnice, cât și integrarea tuturor informațiilor la nivel electronic și comunicarea rapidă și în timp real între autoritățile responsabile.