Investiţiile au în vedere lucrări de infrastructură şi management al deşeurilor începute între 2007 şi 2013, care vor putea fi finalizate în actuala perioadă de programare.

Contribuţia din partea Uniunii Europene este de aproximativ 800 de milioane de euro, potrivit unui comunicat al CE.

Cele 10 proiecte vizează lucrări de infrastructură în:

1. Transport: 

  • construcţia şoselei de centurã a municipiului Braşov, tronsoanele (DN1-DN11), II (DN11-DN13) şi lII (DN13-DN1).
  • reabilitarea liniei de cale ferată Braşov-Simeria, componentă a coridorului paneuropean IV, tronsonul Sighişoara  -Coşiariu.
2. Managementul deşeurilor: 
  • judeţul Caraş-Severin: dezvoltarea sistemului de management integrat al deşeurilor.
  • judeţul Constanţa: dezvoltarea sistemului de management integrat al deşeurilor.
  • judeţul Iaşi: dezvoltarea sistemului de management integrat al deşeurilor. 
3. Infrastructură de apă:
  •   judeţul Covasna: extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată. 
  • judeţul Teleorman: extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată.
  • judeţele Constanţa şi IaIomiţa: reabilltarea şi modernizarea infrastructurii de apă şi a sistemului de canalizare.
  • judeţele Sibiu şi Braşov: extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată.

4. Prevenirea dezastrelor naturale: 

  • WATMAN - sistem informaţionaI pentru managementul integrat al apelor - Etapa I.

Detalii despre proiecte:

Obiectivele proiectelor de transport cuprind modernizarea infrastructurii şi sporirea vitezei de circulaţie maximă la 160 km/h pentru trenurile de călători şi la 120km/h pentru trenurile de marfă pe tronsonul Sighişoara - Coşiariu, respectiv construcţia şoselei de centură a Braşovului pentru diminuarea traficului din municipiu.

Cele trei proiecte de management al deşeurilor vor contribui la reducerea dimensiunilor depozitelor de deşeuri prin integrarea activităţilor de separare, colectare, transport, tratare, reciclare şi eliminare.

De asemenea, se are in vedere închiderea sau reabilitarea depozitelor care nu sunt conforme cu standardele europene, potrivit angajamentelor privind mediul înconjurător asumate de România. 

Cele patru proiecte de apă şi apă uzată includ realizarea de infrastructură şi facilităţi de tratare a apei uzate, cât şi îmbunătăţirea accesului la sistemele de alimentare cu apă potabilă.

Această infrastructură va  contribui la oferirea de  servicii şi la un grad de acoperire în domeniul apei curente şi a celei uzate în conformitate cu directivele europene, în mod special cele legate de calitatea apei şi de tratarea apei uzate în mediul urban. 

Proiectul WATMAN are ca obiectiv final protejarea populaţiei prin modernizarea infrastructurii de prevenire a inundaţiilor.

Acest proiect va permite optimizarea securităţii şi a eficienţei infrastructurii lucrărilor hidrotehnice deja existente de la nivel naţional, informatizarea sistemului de colectare a datelor provenite de la staţiile automate care vor fi montate la nivelul barajelor de importanţă majoră, monitorizarea de la distanţă a modului în care se comportă construcţiile hidrotehnice, cât şi integrarea tuturor informaţiilor la nivel electronic şi comunicarea rapidă şi în timp real între autorităţile responsabile.