Programul de cooperare din zona transfrontalieră România–Bulgaria acoperă 19,8% din suprafața celor două țări (69.285 km²) și vizează extinderea orizonturilor regiunii,pentru a permite zonei să devină o regiune unde să se poată trăi, studia, lucra.

Programul susține procesul creării unor comunități competitive și sustenabile prin folosirea resurselor într-un mod eficient, informează Ministerul dezvoltării.

 Având în vedere experiența implementării programului anterior, din perioada de programare 2007-2013, în vederea asigurării unei rate de absorbție cât mai apropiată de 100%, cât și a atingerii țintelor stabilite pentru indicatori, Programul a supracontractat peste alocarea financiară stabilită la nivelul axelor prioritare.

Ca atare, a fost necesară și revizuirea Programului Interreg V-A România-Bulgaria, prin actualizarea țintelor stabilite pentru indicatori și a alocării financiare. Astfel, alocarea financiară pentru axa prioritară 1 a crescut cu 21% (de la 81,983,295 euro FEDR la 98,883,681 euro FEDR).

Axa prioritară 1 - O regiune bine conectată, se concentrează pe proiecte de investiții în conectivitatea regională, îmbunătățind mobilitatea regională prin  eliminarea lacunelor care afectează regiunile îndepărtate în accesarea coridoarelor TEN-T. Mobilitatea regională este o condiție pentru o dezvoltare regională echilibrată, astfel încât zona de graniță să poată beneficia de acces egal la educație, locuri de muncă și servicii publice.

Pentru celelalte axe, alocarea financiară a scăzut sau s-a menținut (întrucât premisele de atingere sau depășire a țintelor erau deja asigurate). 

Strategia Programului a fost formulată ca răspuns direct la Strategia UE 2020 de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, asigurând, astfel, contribuția la aceasta.