Comisia Europeană a aprobat modificarea Programului Interreg V-A România-Ungaria, după ce Autoritatea de Management a Programului a propus o a doua modificare a documentului de program, în scopul realocării de fonduri.

Cererea de modificare a vizat creșterea posibilităților de finanțare într-un anumit domeniu, pentru a răspunde eficient nevoilor părților interesate, optimizând, în acest fel, Programul de cooperare și contribuind la strategia Uniunii Europene pentru o creștere inteligentă, durabilă și incluzivă, anunță Ministerul Dezvoltării.

Consecutiv realocării de fonduri între axele prioritare, suportul Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR) s-a modificat:

  • Alocarea pe Axa prioritară 3 „Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității forței de muncă transfrontaliere (Cooperarea în domeniul ocupării forței de muncă)” a ajuns la valoarea de 30.673.795 de euro;
  • Alocarea pe Axa prioritară 4 „Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății (Cooperarea în domeniul sănătății și prevenției bolilor)” a crescut la 72.347.288 de euro.