Comisia Europeană a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o schemă românească în valoare de 100 milioane de euro menită să sprijine regenerarea pădurilor deteriorate.

Schema va fi finanțată prin Mecanismul de redresare și reziliență (MRR), în urma evaluării pozitive, de către Comisie, a Planului de redresare și reziliență al României și a adoptării acestuia de către Consiliu.

Schema este menită să îi sprijine pe proprietarii de păduri să promoveze regenerarea pădurilor în zonele afectate de incendii forestiere, de fenomene climatice nefavorabile, de infestări cu dăunători și de evenimente catastrofale.

Sprijinul va lua forma unor granturi directe acordate proprietarilor privați și publici de păduri, precum și asociațiilor acestora.

Schema de ajutoare se va încheia la 30 iunie 2026.

Comisia a constatat că schema este necesară și adecvată pentru a încuraja regenerarea pădurilor. În plus, Comisia a concluzionat că schema este proporțională și nu va avea efecte negative nejustificate asupra concurenței și a schimburilor comerciale din UE.

Pe această bază, Comisia a aprobat schema în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.

Executivul de la Bruxelles evaluează cu prioritate măsurile care implică ajutor de stat cuprinse în planurile naționale de redresare prezentate în contextul Mecanismului de redresare și reziliență și a oferit orientări și sprijin statelor membre în etapele pregătitoare ale planurilor naționale, pentru a facilita implementarea rapidă a Mecanismului de redresare și reziliență.