Programul INTERREG V-A România- Bulgaria a fost selectat de către Comisia Europeană, în parteneriat cu OCDE, pentru a face parte din proiectul pilot dedicat implicării cetățenilor în implementarea politicii de coeziune a UE.

Apelul privind participarea Autorităților de Management la acest proiect pilot a fost lansat de CE în luna februarie 2020.

În urma evaluării aplicațiilor depuse, Programul Interreg V-A România- Bulgaria a fost selectat ca fiind câștigător, împreună cu alte 4 Autorități de Managament din Spania, Italia, Polonia și Belgia-Olanda. 

Începând cu luna iulie 2020, pe o durată de 12 luni, Autoritatea de Management pentru Programul INTERREG V-A România- Bulgaria va primi asistență tehnică din partea experților OECD și CE pentru a-și îmbunătăți și a introduce noi inițiative de implicare a cetățenilor în implementarea viitorului program de cooperare transfrontalieră post-2020. 

”Prin participarea la acest proiect, ne-am propus să încurajăm participarea activă a cetățenilor și a societății civile la elaborarea, implementarea și evaluarea noului program de cooperare transfrontalieră, aplicând principiile bunei guvernanțe, astfel încât să avem un program post-2020 transparent, cât mai aproape de nevoile cetățenilor și ale comunităților locale”, precizează Ministerul dezvoltării.

După finalizarea proiectului, rezultatele acestuia vor fi difuzate public, putând deveni eventuale modele de inspirație pentru alte instituții care gestionează fonduri europene și doresc să implice cetățenii într-un mod activ în programele din aria de responsabilitate.