Parlamentul European a adoptat miercuri reguli comune simplificate de finanțare a regiunilor (2021-2027), dar s-a opus suspendării finanțării în funcție de îndeplinirea obiectivelor economice naționale.

Noile reguli generale de finanțare aplicate cheltuielilor regionale, sociale și de coeziune pentru perioada 2021-2027 sunt esențiale pentru continuarea investițiilor în regiuni și comunități, cu un sprijin întărit pentru regiunile mai puțin dezvoltate.

Eurodeputații au susținut menținerea actualului nivel de finanțare de 378,1 miliarde de euro (la nivelul anului 2018) și pentru perioada 2021-2027.

Regiunile mai puțin dezvoltate vor beneficia în continuare de sprijin UE substanțial de până la un nivel de cofinanțare de 85% (față de propunerea Comisiei de 70%) și de 61.6% din totalul fondurilor de dezvoltare regională, social și de coeziune.

Rata de finanțare pentru regiuni în tranziție și cele mai dezvoltate a fost de asemenea mărită la 65%, respectiv 50%.

1,6 miliarde de euro (0.4%) trebuie puse deoparte pentru regiunile de la periferie.

Potrivit PE, regulile comune vor avea legături mai strânse cu obiectivele generale ale politicilor UE: 

  • stimularea competitivității și întreprinderilor mici și mijlocii;
  • acordarea priorității măsurilor de eficiență în domeniile furnizării și cererii de energie;
  • protejarea și îmbunătățirea calității mediului și lupta împotriva schimbărilor climatice;
  • promovarea mobilității inteligente și sustenabile;
  • respectarea drepturilor fundamentale, a egalității de gen și prevenirea discriminării.
Eurodeputații au respins însă condiționarea fondurilor regionale de îndeplinirea obiectivelor macroeconomice.

"Parlamentul susține puternic principiile de simplificare și implicare a tuturor partenerilor fondurilor europene de coeziune prin intermediul acordurilor de parteneriat. În schimb, asocierea fondurilor europene regionale cu obiectivele macroeconomice, după cum propune Comisia, ar fi însemnat pedepsirea pe nedrept a autorităților regionale pentru decizii luate de guvernele naționale. Parlamentul a respins prin urmare aceste prevederi”, a explicat co-raportoarea Constanze Krehl (S&D).

Întrebat într-o conferință de presă despre eliminarea art. 15 din propunerea Comisiei (”Măsuri de corelare a eficacității fondurilor cu buna guvernanță economică”), co-raportul Andrej Novakov (PPE) a apreciat că articolul ar fi trebuit să rămână, dar votul a arătat că Parlamentul European nu e unit în privința condiționării fondurilor de obiectivele macroeconomice. Eurodeputatul bulgar crede că articolul va face obiectul unor negocieri în cadrul trialogului.

Ce prevede art. 15:

Comisia poate solicita unui stat membru să revizuiască și să propună modificări ale programelor relevante, dacă acest lucru este necesar pentru a sprijini implementarea recomandărilor relevante ale Consiliului.

O astfel de solicitare poate fi făcută pentru a sprijini implementarea unei recomandări relevante specifice fiecărei țări, adoptată în conformitate cu articolul 121 alineatul (2) din TFUE, și a unei recomandări relevante a Consiliului, adoptată în conformitate cu articolul 148 alineatul (4) din TFUE, adresate statului membru în cauză sau pentru a sprijiniri punerea în aplicare a recomandărilor relevante ale Consiliului, adresate statului membru în cauză și adoptate în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) sau cu articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 39 al Parlamentului European și al Consiliului, cu condiția ca aceste modificări să fie considerate necesare pentru corectarea dezechilibrelor macroeconomice.

Dacă un stat membru nu întreprinde acțiuni eficace ca răspuns la solicitarea CE, aceasta  poate să suspende parțial sau integral plățile pentru programele sau prioritățile în cauză în conformitate cu articolul 91.