Parlamentul European a adoptat miercuri reguli comune simplificate de finanţare a regiunilor (2021-2027), dar s-a opus suspendării finanţării în funcţie de îndeplinirea obiectivelor economice naţionale.

Noile reguli generale de finanţare aplicate cheltuielilor regionale, sociale şi de coeziune pentru perioada 2021-2027 sunt esenţiale pentru continuarea investiţiilor în regiuni şi comunităţi, cu un sprijin întărit pentru regiunile mai puţin dezvoltate.

Eurodeputaţii au susţinut menţinerea actualului nivel de finanţare de 378,1 miliarde de euro (la nivelul anului 2018) şi pentru perioada 2021-2027.

Regiunile mai puţin dezvoltate vor beneficia în continuare de sprijin UE substanţial de până la un nivel de cofinanţare de 85% (faţă de propunerea Comisiei de 70%) şi de 61.6% din totalul fondurilor de dezvoltare regională, social şi de coeziune.

Rata de finanţare pentru regiuni în tranziţie şi cele mai dezvoltate a fost de asemenea mărită la 65%, respectiv 50%.

1,6 miliarde de euro (0.4%) trebuie puse deoparte pentru regiunile de la periferie.

Potrivit PE, regulile comune vor avea legături mai strânse cu obiectivele generale ale politicilor UE: 

  • stimularea competitivităţii şi întreprinderilor mici şi mijlocii;
  • acordarea priorităţii măsurilor de eficienţă în domeniile furnizării şi cererii de energie;
  • protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi lupta împotriva schimbărilor climatice;
  • promovarea mobilităţii inteligente şi sustenabile;
  • respectarea drepturilor fundamentale, a egalităţii de gen şi prevenirea discriminării.
Eurodeputații au respins însă condiționarea fondurilor regionale de îndeplinirea obiectivelor macroeconomice.

"Parlamentul susţine puternic principiile de simplificare şi implicare a tuturor partenerilor fondurilor europene de coeziune prin intermediul acordurilor de parteneriat. În schimb, asocierea fondurilor europene regionale cu obiectivele macroeconomice, după cum propune Comisia, ar fi însemnat pedepsirea pe nedrept a autorităţilor regionale pentru decizii luate de guvernele naţionale. Parlamentul a respins prin urmare aceste prevederi”, a explicat co-raportoarea Constanze Krehl (S&D).

Întrebat într-o conferință de presă despre eliminarea art. 15 din propunerea Comisiei (”Măsuri de corelare a eficacității fondurilor cu buna guvernanță economică”), co-raportul Andrej Novakov (PPE) a apreciat că articolul ar fi trebuit să rămână, dar votul a arătat că Parlamentul European nu e unit în privința condiționării fondurilor de obiectivele macroeconomice. Eurodeputatul bulgar crede că articolul va face obiectul unor negocieri în cadrul trialogului.

Ce prevede art. 15:

Comisia poate solicita unui stat membru să revizuiască și să propună modificări ale programelor relevante, dacă acest lucru este necesar pentru a sprijini implementarea recomandărilor relevante ale Consiliului.

O astfel de solicitare poate fi făcută pentru a sprijini implementarea unei recomandări relevante specifice fiecărei țări, adoptată în conformitate cu articolul 121 alineatul (2) din TFUE, și a unei recomandări relevante a Consiliului, adoptată în conformitate cu articolul 148 alineatul (4) din TFUE, adresate statului membru în cauză sau pentru a sprijiniri punerea în aplicare a recomandărilor relevante ale Consiliului, adresate statului membru în cauză și adoptate în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) sau cu articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 39 al Parlamentului European și al Consiliului, cu condiția ca aceste modificări să fie considerate necesare pentru corectarea dezechilibrelor macroeconomice.

Dacă un stat membru nu întreprinde acțiuni eficace ca răspuns la solicitarea CE, aceasta  poate să suspende parțial sau integral plățile pentru programele sau prioritățile în cauză în conformitate cu articolul 91.