Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU) a lansat cinci ghiduri de finanțare în valoare de 551 mil. euro, pentru proiecte care vizează reducerea șomajului și creșterea ocupării, în special în rândul tinerilor.

Cele cinci apeluri de proiecte, cu finanțare din Programul Operațional Capital Uman (POCU), vizează inserția în piața muncii pe de o parte a tinerilor NEETs (persoane între 15 și 24 de ani care nu au loc de muncă, nu urmează niciun program educațional sau de formare), pe de altă parte a celorlalte categorii de șomeri și persoane inactive, anunţă Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.

Cererile de proiecte pentru sprijinirea tinerilor NEETs au o valoare totală de 254 milioane euro:

  • 94 milioane de euro pentru sprijinirea inserției pe piața muncii a tinerilor NEETs șomeri, cu accent pe cei din mediul rural și pe cei aparținând minorității roma (”Viitor pentru tineri NEETs II”) din regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Bucureşti-Ilfov;
  • 57 milioane de euro pentru sprijinirea inserției pe piața muncii a tinerilor NEETs șomeri, cu accent pe cei din mediul rural și pe cei aparținând minorității roma (”Viitor pentru tineri NEETs I”) din regiunile Centru, Sud-Est și Sud Muntenia;
  • 103 milioane de euro pentru ”Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii I pentru tinerii NEETs din regiunile Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia”.

Apelurile care vizează celelalte categorii de șomeri și persoane inactive au o valoare totală de 297 milioane euro:

  • 206 milioane de euro pentru ”Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural”;
  • 91 milioane de euro pentru ”Subvenţionarea locurilor de muncă și acordarea de prime de mobilitate pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural” (prima de încadrare, prima de instalare, prima de relocare, prima de activare).

Cine poate depune cereri de finanţare

Pot depune cereri de finanțare în cadrul apelurilor Viitor pentru tineri NEETs I și II, între 15 noiembrie și 17 ianuarie 2018, furnizori autorizați de formare profesională a adulților, furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării, centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, organizatii sindicale, ONG-uri, întreprinderi sociale de inserție, organizații de tineret, legal constituite, angajatori, camere de comerț și industrie.

Pentru celelalte apeluri de proiecte, organizația care poate depune cereri de finanțare este Agenția Natională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), începând cu 10 noiembrie și până în 28 decembrie pentru ”Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii I pentru tinerii NEETs din regiunile Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia” respectiv până în 30 iulie 2018 în cazul apelurilor ”Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural” și ”Subvenţionarea locurilor de muncă și acordarea de prime de mobilitate pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural”.