Programul Active Citizens Fund, lansat luni la București, are un buget de 46 milioane euro pentru perioda 2019-2024.

Ionuț Sibian, director executiv al Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile - FDSC: avem capacitate de a recționa în România? Cred că da și cred că ne vom pregăti pentru ce va urma. În cadrul partidelor principale din PE vom avea voci care vor încerca să pună lacăt pe libertatea noastră. 

Există un segment din societatea civilă care agită spiritele și promovează un discurs al urii, astfel încât "vom avea destul de mult de muncă, pentru a demonstra că există o societatea civilă legată de valorile europene.", a mai spus Sibian.

 

"Cred că este important să fim pro-activi." - Ionuț Sibian, director executiv FDSC

"Avem de lucru în domeniul educației civice [...] nu putem merge mai departe fără a lucra cu școlile, cu instituțiile de învățământ", - a adăugat directorul executiv al FDSC, organizație care va derula, alături de parteneri, programul de finanțare, unul dintre cele mai consistente pentru societatea civilă, din regiune.

"Este un moment crucial, dificial, un moment în care democrația se pervertește", a spus Cristian Pârvulescu, decan al Facultății de Științe Politice, SNSPA, moderatorul dezbaterii de lansare a Programului Active Citizens Fund. Până acum puțin timp, atmosfera era iresperabilă și nimeni nu ne garantează că situația se va menține.  

Vor fi 11 apeluri de proiecte în șase domenii de asistență, anume:

 • 1. Democrație, cetățenie activă, bună guvernare și transparență
 • 2. Drepturile omului și tratament egal prin combaterea tuturor formelor de discriminare pe motive de origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, sex, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală sau identitate de gen
 • 3. Justiție socială și incluziunea grupurilor vulnerabile
 • 4. Egalitate de gen și violență bazată pe gen (GBV)
 • 5. Mediu și schimbări climatice
 • 6. Dezvoltarea capacității ONG-urilor

 Link la website-ul programului Active Citizens Fund

Prioritare

Consolidarea capacității și sustenabilității sectorului societății civile 

 • 10,5% din bugetul de granturi este alocat pentru apeluri de proiecte care vizează dezvoltarea capacității ONG-urilor
 • Fonduri dedicate pentru derularea pe termen mediu și lung a activității rețelelor și coalițiilor din domeniile de asistență menționate, precum și a ONG-urilor pentru drepturile omului
 • Până la 20% din bugetul proiectului poate fi alocat pentru măsuri de dezvoltare organizațională a beneficiarilor de grant
 • Sunt sprijinite activități de monitorizare a politicilor, de advocacy și watchdog Sunt încurajate parteneriate strategice între ONG-uri
 • Programul include un proiect strategic pre-definit pentru dezvoltarea leadership-ului în rândul tinerilor din ONG-uri

Creșterea sprijinului pentru grupuri țintă și în zone geografice insuficient acoperite de alte finanțări  

 • 33% din bugetul de granturi este alocat pentru creșterea capacității grupurilor vulnerabile, iar incluziunea tinerilor e o prioritate
 • Programul include 3 apeluri de proiecte cu aplicare continuă și simplificată pentru proiecte mici în zone geografice insuficient acoperite și pentru ONG-uri mici
 • 10% din bugetul de granturi este alocat pentru incluziunea persoanelor de etnie romă și creșterea capacității acestora.

Organizații eligibile

ONG-uri înființate în baza OG nr. 26/2000 sau Legii nr. 21/1924 Crucea Roșie Română și filialele acesteia cu personalitate juridică, fundațiile de tineret