Utilizarea instrumentelor financiare (de tip garantii, fonduri cu capital de risc) in cadrul noilor programe cu fonduri europene 2014-2020 este un subiect intens dezbatut, in conditiile in care noile regulamente europene incurajeaza utilizarea acestor mecanisme cu ajutorul institutiilor financiare precum Banca Europeana de Investitii. Europarlamentarul PPE Marian-Jean Marinescu a declarat vineri, 28 noiembrie in cadrul dezbaterii organizata de Biroul de Informare al Parlamentului European ca pentru IMM-uri ar fi permisa infiintarea unui fond care sa atraga pana la 7% din suma alocata prin finantarile UE si ca Romania ar fi trebuit deja sa propuna concret modalitatea de aplicare. Vezi in text care sunt ideile autoritatilor detaliate concret, pana la acest moment.

Ioana Morovan

Deocamdata singura decizie concreta pe care Ministerul Fondurilor Europene a facut-o publica a fost includerea Fondului National de Garantare pentru IMM in schema gestionarii fondurilor UE, pe post de organism intermediar pentru instruemnte financiare.

Prevederea la care face trimitere Marian-Jean Marinescu este inclusa in Regulamentul financiar comun pentru Fondurile Structurale si de Investitii 2014-2020.
In acest document, un intreg capitol - Titlul IV - se refera la instrumente financiare.

(Mai exact, in articolul 39 se precizeaza:

"(2)   Statele membre pot recurge la FEDR si FEADR pentru a realiza o contributie financiara la instrumentele financiare mentionate la articolul 38 alineatul (1)  litera (a) din prezentul regulament, care sunt gestionate in mod indirect de Comisie, sarcinile de implementare fiind incredintate BEI in temeiul articolului 58 alineatul (1) litera (c) punctul (iii) si al articolului 139 alineatul (4) din Regulamentul financiar, in ceea ce priveste urmatoarele activitati:
(a) garantii neplafonate prin care se asigura o asistenta de capital intermediarilor financiari pentru noile portofolii de finantare prin indatorare a IMM-urilor eligibile in conformitate cu articolul 37 alineatul (4) din prezentul regulament;
(b) titlurizarea, in sensul definitiei de la articolul 4 alineatul (1) punctul (61) Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului (34), a oricaruia dintre urmatoarele elemente:
(i) portofolii existente de finantare prin indatorare a IMM-urilor si a altor intreprinderi cu mai putin de 500 de salariati;
(ii) noi portofolii de finantare prin indatorare a IMM-urilor.
Contributia financiara mentionata in prezentul alineat primul paragraf literele (a) si (b) contribuie la transele subordonata si/sau mezanin ale portofoliilor mentionate la literele in cauza, cu conditia ca intermediarul financiar respectiv sa retina o cota suficienta a riscului legat de aceste portofolii, care sa fie cel putin egala cu cerinta de retinere a riscului prevazuta in Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European si a Consiliului (35) si in Regulamentul (UE) nr.  575/2013, pentru a se asigura alinierea adecvata a intereselor. In cazul unei titlurizari in temeiul prezentului alineat primul paragraf litera (b), intermediarul financiar are obligatia sa acorde noi finantari prin indatorare IMM-urilor eligibile in conformitate cu articolul 37 alineatul (4) din prezentul regulament.

Fiecare stat membru care doreste sa recurga la astfel de instrumente financiare contribuie cu o suma proportionala cu necesitatile de finantare ale IMM-urilor din statul membru in cauza si cu cererea estimata de finantare prin indatorare a IMM-urilor, tinand seama de evaluarea ex ante mentionata la alineatul (4) primul paragraf litera (a), care nu este, in niciun caz, mai mare de 7 % din suma alocata din fondurile FEDR si FEADR statului membru in cauza. Contributia agregata din FEDR si FEADR a tuturor statelor membre participante este supusa unui plafon global de 8 500 000 000 EUR (la preturile din 2011).")Deocamdata, instrumentele financiare sunt mentionate numai orientativ in Programele Operationale - variantele care au fost facute publice pana in prezent. Dat fiind ca este vorba despre mecanisme destinate IMM-urilor, posibilitatea utilizarii instrumentelor financiare este prevazuta in Programul de Competitivitate si Programul Operational Regional.

Clara Volintiru, expert care lucreaza la finalizarea Programului Operational Competitivitate 2014-2020 a declarat pentru EurActiv.ro ca in acest program numai in cadrul Axei 1 se regaseste o actiune dedicata instrumentelor  financiare, in cadrul prioritatii de investitii privind investitia in CDI - instrumente de creditare si masuri de capital.
 
In cadrul Programului Operational Regional, versiunea existenta acum pe site-ul Ministerului de Resort, se mentioneaza instrumentele financiare, dar numai la modul genral, in cadrul catorva componente:

Exemplu:

1) "Obiectivului tematic 3, reprezentat prin axa prioritara 2 - Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, ii sunt alocate 11,12% din fonduri, in vederea incurajarii economiilor regionale prin sprijinirea dezvoltarii IMM-urilor in toate etapele de dezvoltare. Avand in vedere ca in cadrul acestei axe prioritare vor fi implementate masuri care se supun legislației ajutorului de stat, luandu-se in considerare inclusiv utilizarea instrumentelor financiare, efectul de multiplicare a fondurilor alocate este considerabil mai mare.

2) "Prioritate de investitii 2.2 Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor
Utilizarea instrumentelor financiare: In perioada de programare 2014 -2020 Romania va furniza asistenta financiara beneficiarilor utilizand instrumentele de implementare recomandate Regulamentul comun 1303/2013, utilizand instrumentele de implementare recomandate Regulamentul comun 1303/2013 mai precis sub forma de granturi, premii, asistenta rambursabila, instrumente financiare sau sau o combinatie a acestora."

3) "Prioritate de investitii 3.1 Sprijinirea eficientei energetice si utilizarea energiei regenerabile in infrastructura publica, inclusiv cladiri publice si in sectorul locuintelor. Decizia utilizarii unor instrumente financiare va fi luata dupa finalizarea analizei ex-ante (ex-ante assessement) pentru identificarea tipurilor de instrumente (ex. contracte de performanța energetica1) dedicate dezvoltarii urbane, studiu realizat cu sprijinul BEI."

Trebuie mentionat ca posibilitatea introducerii instrumentelor financiare diversificate in cadrul Programelor Operationale este discutata de cel putin jumatate de an in Romania. Astfel, Seful diviziei de dezvoltare regionala a Fondului European de Investitii (FEI), Hubert Cottogni, a explicat intr-un interviu pentru EurActiv.ro/HotNews.ro in luna aprilie ce noi instrumente financiare, sub "umbrela" fondurilor structurale europene, propune FEI pentru Romania, in mod similar cu alte tari, cu potential impact economic semnificativ: fonduri de investitii de tip seed fund, pentru finantarea ideilor de afaceri, fonduri de co-investitii, un eco-sistem de investitii prin participare la capital (private equity).

Citeste interviul cu detalii despre aceste mecanisme - aici

Deocamdata, singura decizie concreta consta in desemnarea Fondului National de Garantare pentru IMM (FNGCIMM) ca Organism de  implementare pentru Instrumentele Financiare de tip garantii finantate din Fondurile Europene Structurale si de Investitii 2014-2020. Acest lucru a fost comunicat de Ministerul Finantelor Publice miercuri, 26 noiembrie.  

"Este un pas premergator actelor normative necesare, initiate de MFP si Ministerul Fondurilor Europene pentru ca instrumentele financiare de tip garantii incluse in Programele Operationale 2014-2020 - respectiv Programul Operational Regional, Programul Operational Competitivitate si Programul Operational Capital Uman, sa fie implementate de catre FNGCIMM, prin desemnarea directa a Fondului in cadrul Programelor Operationale ca organism de implementare al acestor instrumente financiare.

Prin acest demers, s-ar incuraja procesul de creditare a IMM-urilor, s-ar facilita accesul la finantare a contributiei proprii a beneficiarilor Programelor Operationale 2014-2020, vor fi impulsionate investitiile cu impact economic clar dar si cu o contributie la revigorarea pietei garantiilor si la schimbarea structurii creditelor", mai arata comunicatul Ministerului de finante.

In prezent, Programele Operationale mentionate, inclusiv posibile detalii legate de instrumentele financiare, se afla in curs de negociere cu Comisia Europeana.