Ministerul Fondurilor Europene a deschis apelurile de proiecte pentru "Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) — orașe/municipii cu populație de peste 20.000 locuitori”.

Apelurile, deschise luni pentru şapte Regiuni de Dezvoltare (regiuni mai puțin dezvoltate) și Regiunea București-Ilfov, sprijină transpunerea în plan local a măsurilor prevăzute de Guvernul României în Pachetul Antisărăcie, anunţă Ministerul Fondurilor Europene.

Astfel, la nivelul comunităților urbane caracterizate prin nivel scăzut de educație, grad crescut de şomaj, stare precară de sănătate a locuitorilor și condiții proaste de locuire, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității rome, se vor implementa proiecte integrate în contextul mecanismului de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.

"Personal, cred că abordarea pe modelul proiectelor integrate, constând din asistenţă şi intervenţie simultană în mai multe domenii de dezvoltare, identificate de comunităţi în funcţie de realitățile locale, este soluţia cea mai potrivită pentru comunităţile marginalizate şi vulnerabile social şi economic" a declarat Ciprian Necula, secretar de stat în cadrul MFE.

Beneficiarii fondurilor din acest apel de proiecte pot fi autoritățile publice locale în parteneriat cu actori sociali relevanți sau Grupurile de Acțiune Locală (GAL) existente la momentul lansării apelurilor.

Pentru Regiunea Bucureşti-Ilfov alocarea financiară este de 250.000 euro, iar pentru cele şapte regiuni mai puțin dezvoltate este de 4.800.000 euro. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 50.000 euro.

Ce activităţi sunt finanțate? 

  • constituirea GAL-ului sau activarea/adaptarea GAL-ului existent la cerințele Dezvoltării Locale plasate sub Responsabilitatea Comunității pentru perioada 2014-2020.
  • elaborarea studiului de referință în vederea identificării zonei/zonelor urbane marginalizate și a delimitării teritoriului vizat de Strategia de Dezvoltare Locală, precum și a analizei comunității marginalizate din teritoriu.
  • mobilizarea, facilitarea și consultarea comunității/comunităților urbane marginalizate vizate de SDL.
  • animarea partenerilor locali și mobilizarea comunității marginalizate vizate de SDL.
  • elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală și a listei indicative de intervenții prin care GAL consideră că vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locală.
Strategiile de dezvoltare locală elaborate vor participa în etapa a doua a programului la o selecție, urmând ca în etapa a treia, să se finanţeze din POR și POCU proiectele din pachetele integrate aferente fiecărei strategii.

Proiectele se depun prin sistemul informatic MySMIS 2014, începând cu 3 octombrie 2016, ora 17:00, până la data de 14 noiembrie 2016, ora 16:00.