Toate categoriile de personal sanitar în cazul cărora există riscul să se infecteze cu COVID-19, inclusiv asistenții medicali comunitari și personalul din rețeaua de medicină legală, vor primi stimulentul financiar de 2.500 de lei, anunță MFE.

Este vorba de:

  • personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar, inclusiv personalul de specialitate din structurile paraclinice medico-sanitare și personalul paramedical care transportă, evaluează, pune diagnostic și tratează persoanele bolnave de COVID-19;
  • personalul care oferă servicii de asistenta medicală comunitară, respectiv servicii de îngrijire medicală, activități de izolare și monitorizare a persoanelor aflate in carantină;
  • personalul din rețeaua de medicina legală implicat în manipularea și efectuarea necropsiilor persoanelor decedate care au fost diagnosticate cu COVID-19.
Plata stimulentului de risc de 2.500 lei brut/lună va fi finanțată din Programul Operațional Capital Uman.