Acestea reclamă faptul că procesul de evaluare a cererilor de finanțare în cazul POCA nr. CP 2/2017 a fost "grav viciat". Multe proiecte au fost respinse pentru că, în MySmis, contribuția apare ca fiind mai mare decât minimum prevăzut în ghid.

43 de organizații neguvernamentale reunite în Coaliția pentru Fonduri Structurale au trimis autorităților o scrisoare deschisă prin care semnalează nereguli în gestionarea Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA), cererea de proiecte nr.2/2017 și cer reluarea evaluării proiectelor depuse în cadrul apelului. 

În scrisoarea adresată ministrului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Paul Stănescu, ministrului delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, și lui Centrine de Buggenoms, Șeful Unității România, Bulgaria, DG Employment, Comisia Europeană, ONG-urile arată că 64% din proiecte au fost respinse pentru nerespectarea conformității administrative și eligibilității invocând-se motivări ilegale si iraționale. 

"O bună parte dintre proiecte au fost respinse pentru că, în sistemul MySmis, contribuția solicitantului apare ca fiind mai mare decât minimum specificat în ghidul de finanțare. Dincolo de absurdul unei respingeri a cererii de finanțare pentru o contribuție proprie mai mare la bugetul proiectului, există cazuri în care proiectele au fost respinse deoarece valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate reprezintă 97,9999% din valoarea totală eligibilă, în loc de 98%, astfel cum se prevede în documentele relevante", se arată în scrisoare.

Coaliția pentru Fonduri Structurale reamintește că Regulamentul UE nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 120 prevede plafoane maximale ale finanțării FSE și nu procente fixe: "În logica criteriilor stabilite prin acest regulament contribuția maximă UE într-un proiect trebuie sa fie de maxim 98% si nu exact 98%. În plus obligarea celor care înscriu proiecte în softul MySmis să introducă valori cu 4 zecimale poate produce erori de calcul".

Problemele majore identificate de ONG-uri:

  • rigorile absurde impuse promotorilor de proiecte, cu încălcarea unor prevederi ale reglementărilor europene și naționale;
  • erori tehnice și abateri de la prevederi legale în procesul de evaluare; 
  • neclarități în comunicarea cerințelor de finanțare; 
  • încălcarea principiului tratamentului egal al solicitanților;
  • încălcarea principiului utilizării eficiente a fondurilor publice.

Lista intermediară a rezultatelor obținute în urma derulării etapei de evaluare tehnică și financiară aferentă cererilor de finanțare depuse în cadrul cererii de proiecte nr. CP 2/2017 a fost publicată pe 24 octombrie. 64% din proiecte au fost respinse pentru nerespectarea conformității administrative și eligibilității. O bună parte dintre proiecte au fost respinse pentru că, în sistemul MySmis, contribuția solicitantului apare ca fiind mai mare decât minimum specificat în ghidul de finanțare.

"Dincolo de absurdul unei respingeri a cererii de finanțare pentru o contribuție proprie mai mare la bugetul proiectului, există cazuri în care proiectele au fost respinse deoarece valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate reprezintă 97,9999% din valoarea totală eligibilă, în loc de 98%, astfel cum se prevede în documentele relevante", se arată în scrisoare.

 Principiul tratamentului egal, încălcat

Call-urile lansate de POCA în perioada 2016 – 2017 nu tratează în mod unitar cofinanțarea încălcând astfel principiul tratamentului egal al solicitanților, susține Coaliția.

"Cele lansate în 2016 (IP3, IP4, IP5, IP6, IP7) prevăd contribuție minimă de 2%. Call-urile lansate în 2017 prevăd fie cofinațare în cotă fixă de 2% (CP1, CP2-dupa corr 1, CP3, CP5, CP6 și IP9), fie contribuție minimă de 2% (CP4). Stabilind o cotă fixă de cofinanțare, POCA încalcă și principiul utilizării eficiente a fondurilor publice pentru că nu permite solicitanților să cofinanțeze proiectele într-o cotă mai mare, degrevând astfel bugetul public de o cheltuială", potrivit scrisorii trimise autorităților.

Dincolo de respingerea "abuzivă și ilogică" a proiectelor care aduc o contribuție privată mai mare de 2%, experiența de gestionare a programului CP 2/2017 (MySmis POCA/111/1/1) a permis identificarea unor deficiențe suplimentare dintre care Coaliția pentru Fonduri Structurale enumeră:

  • calculul contribuțiilor cu 4 zecimale în loc de două zecimale,
  • respingerea de proiecte pe criterii insignifiante precum nemenționarea expresă in cererea de finanțare a unor clauze ale viitoarelor contracte de finanțare (spre exemplu nemenționarea faptului ca afișele tipărite în cadrul proiectului se vor lipi în locuri vizibile).

"În plus, asistăm la o minimalizare a rolului pe care organizațiile neguvernamentale îl pot juca în întărirea capacității administrației, în special în zona de creștere a transparenței decizionale. La 4 ani de la debutul perioadei de programare, acest apel de proiecte a fost primul pentru care organizațiile neguvernamentale au fost eligibile în calitate de promotori. Birocrația excesivă și orientarea pe proces și nu pe rezultat au fost recunoascute de toți actorii implicați, inclusiv de Autoritățile de Management și liderii politici, ca fiind unul dintre cele mai relevante obstacole pentru absorbția fondurilor europene în perioada 2007-2013 și mai ales pentru impactul proiectelor finanțate. Cu toate acestea, perioada actuală de programare vine cu același tip de birocrație și interes pentru aspectele formale", atrag agenția ONG-urile semnatare.

 Lista intermediară a proiectelor aprobate și respinse o puteți găsi, aici.