Orice proces de dezvoltare a unei aplicații pentru finanțare de la Bruxelles trebuie început cu lectura în detaliu a cererii de propuneri și a ghidului aplicantului. Care sunt cele mai importante elemente ale acestor documente? Ce nu trebuie să pierdem din vedere? EurActiv.ro raportează.

În episoadele anterioare am văzut că în procesul de dezvoltare a unei aplicații etapa de verificare a condițiilor și criteriilor de eligibilitate este esențială. În acest sens, consultarea principalelor documente publicate de către finanțator, respectiv cererea de propuneri și ghidul aplicantului, este crucială pentru identificarea corectă a acestor elemente. În acest episod, vom aborda metoda de citire a acestor informații și vom evidenția cele mai importante componente.

Documente strategice pentru dezvoltarea unei aplicații

După cum am explicat și în episoadele anterioare, granturile de la Comisia Europeană sunt acordate în sistem de concurs în cadrul unor cereri de propuneri. În funcție de Directoratul General care administrează fondurile, există diferite teme pentru care periodic sunt publicate cereri pentru aplicații. Conținutul acestor cereri este aprobat legislativ la nivelul Uniunii Europene în cadrul unor programe specifice și publicat în jurnalul oficial.

Pornind de la aceste programe, cererile de propuneri și ghidul aplicantului sunt redactate de către fiecare Directorat în parte. Între cele două documente există o serie de diferențe. În primul rând, o cerere de propuneri este de cele mai multe ori concentrată pe un număr limitat de priorități enunțate în cadrul unui program, în vreme ce ghidul aplicantului asociat este general valabil pentru întregul program. În al doilea rând, informațiile publicate în cadrul ghidurilor privesc detalii generale de completare a aplicației, inclusiv de realizare a bugetului, în vreme ce elementele abordate în cadrul cererilor de propuneri vizează prioritățile, obiectivele, activitățile și condițiile specifice de eligibilitate. Astfel, pentru a afla informații specifice pentru o anumită prioritate trebuie consultată cererea de propuneri, în timp ce pentru a afla detalii tehnice suplimentare este necesară lectura ghidului. Deși există posibilitatea ca documentele să dubleze informațiile în anumite cazuri, este obligatoriu ca orice aplicant să le consulte pe amândouă.

Cum citim?

Aceste documente conțin foarte multe informații care pot îngreuna lectura în anumite cazuri. Volumul mare de detalii și complexitatea acestora pot cauza dificultăți în procesul de identificare a condițiilor și criteriilor asociate cu un anumit program. De aceea, cea mai bună metodă de consultare a acestor documente este formată din două etape diferite – rezumatul elementelor principale și lectura în detaliu.

Rezumatul elementelor principale este un mijloc foarte bun de orientare în cadrul unei cereri de propuneri sau a unui ghid. De cele mai multe ori, detaliile vizate sunt evidențiate în capitole diferite și sunt deja structurate într-o formă concisă. Cu alte cuvinte, este suficientă copierea lor într-un document nou pentru a obține o versiune simplificată a cererii sau a ghidului cu informațiile de bază.

Pentru cererea de propuneri elementele cele mai importante care trebuie extrase în această etapă sunt:

- Obiectivul programului
- Prioritățile programului
- Obiectivele cererii
- Prioritățile cererii
- Activitățile eligibile
- Rezultatele așteptate
- Grupul țintă
- Condițiile de eligibilitate specifice
- Structura finanțării (sistemul de plăți și cuantumul co-finanțării)
- Procedura de aplicație

Pentru ghidul aplicantului cele mai importante elemente care trebuie extrase în această etapă sunt:

- Activitățile eligibile
- Condițiile de eligibilitate generale
- Procedurile de aplicație
- Recomandări pentru completarea aplicației
- Recomandări pentru realizarea bugetului

După ce aceste elemente au fost identificate, extrase separat și citite cu atenție, următoarea etapă privește consultarea tuturor detaliilor suplimentare specifice. În felul acesta, lectura completă a cererii și a ghidului se realizează într-o manieră etapizată și ușor de gestionat. Informațiile sunt mai bine înțelese și este evitată pierderea detaliilor suplimentare care pot face diferența în evaluarea propunerilor.

În episodul următor vom vedea ce se întâmplă după ce cererea și ghidul au fost corect citite și înțelese, respectiv modul în care sunt identificați și selectați partenerii de proiect