Comisia pentru Buget a Parlamentului European a aprobat marți un ajutor de 293,5 milioane de euro din Fondul de Solidaritate al UE, în urma catastrofelor din Austria, Italia și România din 2018.

România va primi 8,2 milioane de euro pentru regiunea de nord-est, Austria - 8,1 mlioane de euro și Italia - 277,2 milioane de euro. 

Raportor pe acest proiect de raport e eurodeputatul PPE Siegfried Mureșan.

"În vara anului 2018, precipitațiile abundente din regiunea de nord-est a României au cauzat inundații pe scară largă în toate cele șase județe ale regiunii cu daune importante aduse infrastructurii, cum ar fi baraje, diguri, drumuri, poduri, rețele de epurare a apei și de canalizare, distribuția energiei electrice și a gazelor, alimentarea cu apă potabilă și sisteme de irigare, școli și alte clădiri publice. În plus, au existat pierderi semnificative în agricultură și daune pentru gospodăriile private. În cererea depusă, primită de Comisie la 7 septembrie 2018, autoritățile române au estimat daunele directe totale la 196,8 milioane de euro sau 1,24 % din PIB-ul regiunii afectate, adică sub valoarea limită pentru mobilizarea FSUE într-o regiune de nivel NUTS 2 (anume 1,5 % din PIB-ul regional). În cererea revizuită depusă la 9 octombrie 2018 și finalizată la 14 decembrie 2018, prejudiciul estimat a fost majorat la 327,7 milioane de euro sau 2,07 % din PIB-ul regional, echivalând «catastrofa cu o catastrofă naturală regională», în sensul articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul privind FSUE. Costul total al operațiunilor de urgență și de recuperare esențiale eligibile, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (2) din regulament, a fost estimat de autoritățile române la 294 milioane EUR, cele mai mari părți fiind legate de costurile de asigurare a infrastructurii (îndiguiri) și de refacere a infrastructurii de transport", se arată în expunerea de motive.

Proiectul de raport mai precizează că regiunea afectată face parte din categoria "regiunilor mai puțin dezvoltate" în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene ("fondurile ESI") pentru perioada 2014-2020. Autoritățile române nu au informat că intenționează să realoce fonduri din programele aferente fondurilor ESI pentru măsurile de reabilitare.

În conformitate cu practica anterioară, Comisia a propus aplicarea unei rate de 2,5 % din totalul daunelor directe pentru cazurile sub pragul de "catastrofă majoră". Prin urmare, cuantumul total al asistenței propuse este de 8,19 milioane de euro.