În cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020 au fost semnate vineri nouă contracte de finanțare.

Cele nouă contracte de finanțare vizează:

 

  • planificare strategică și implementarea de proceduri și instrumente informatice pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni în domeniul socio-medical și planificare urbană la nivelul municipiului Reghin (2.215.023,20 lei);
  • implementarea cadrului instituțional de dezvoltare strategică la nivelul județului Timiș (564.060 lei);
  • dezvoltarea capacității de planificare strategică și implementare a unui sistem informatic integrat în municipiul Piatra Neamț (3.854.719,12 lei);
  • consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul municipiului Drobeta Turnu Severin (3.735.535,01 lei);
  • servicii publice partajate digitalizate - continuarea simplificării procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni în municipiul Giurgiu (3.769.177 lei);
  • ”Echilibru și Dinamism” – proiect implementat de municipiul Târgu Jiu (914.872 lei);
  • simplificare administrativă extinsă și planificare strategică integrată pentru cetățenii municipiului Sighișoara (3.759.380,70 lei);
  • planificare strategică și financiară în județul Sălaj (576.962,70 lei);
  • simplificarea procedurilor administrative și elaborare SIDU și PMUD la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea (2.961.910 lei).