Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA),deschide o nouă linie de finanțare,cu un buget de 40 de milioane de lei.

Este vroba despre Axa prioritară 2 a programului - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.2: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

Cererea de proiecte nr. IP7/2017 - Sprijin pentru secretariatul tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție și măsuri privind remedierea lacunelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare (pantouflage-ul) are drept solicitanți eligibili entități publice: Ministerul Justiției, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Agenția Națională a Funcționarilor Publici și Ministerul Finanțelor Publice.

Odată cu lansarea cererii de proiecte, este pus la dispoziția potențialilor beneficiari Ghidul solicitantului cu anexele aferente.

Proiectele care vor fi finanțate vor contribui la rezultate precum: 

  • aplicare unitară a normelor, mecanismelor și procedurilor în materie de etică și integritate în autoritățile și instituțiile publice.
  • grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice.
  • grad crescut de conștientizare a corupției atât în rândul cetățenilor, cât și al personalului din administrația publică.
Termenul limită de depunere a fișelor de proiect, în cadrul acestei cereri de proiecte, este 20 februarie 2017.

Pentru cererile de finanțare ce derivă din fișele de proiect agreate de AM POCA, termenul de depunere este 15 martie 2017.