MFE lansează apelurile de proiecte pentru finanțarea obiectivelor de investiții ce vizează crearea condiţiilor tehnice necesare preluării energiei electrice produsă din surse regenerabile de energie și instalarea de contoare inteligente în locuințe.

Pentru preluarea energiei electrice produsă din surse regenerabile de energie sunt alocate 20,96 milioane de euro), iar pentru instalarea de contoare inteligente la nivelul locuințelor - 38,12 milioane de euro. Totodată, sunt alocate 11,75 milioane de euro pentru implementarea de sisteme de monitorizare a consumului de energie la nivel industrial. 

Proiectele selectate și finanțate în cadrul Axei Prioritare 6 ”Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon” (OS 6.1, 6.2 și 6.3) au ca scop: 

  • întărirea reţelelor de distribuţie a energiei electrice pentru a putea prelua în condiţii de siguranţă energia rezultată din valorificarea surselor regenerabile.
  • achiziționarea de către marii consumatori (producătorii de industrie) a echipamentelor de monitorizare a consumului de energie care să le permită eficientizarea acestuia prin măsuri specifice de eficienţă energetică.
  • instalarea sistemelor de măsurare inteligentă a consumului de energie eletrică pentru 10.000 de consumatori preponderent casnici.
Beneficiarii proiectelor ce urmează a fi selectate sunt:
  •  operatorii de distribuţie/transport a energiei electrice care preiau energie produsă din resurse regenerabile de energie.
  • societăţile din industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an.
  • operatorii concesionari de distribuţie energie electrică, ce se supun obligaţiilor de implementare a contorizării inteligente în proporţie de 80% până în 2020.
Apelurile de proiecte sunt lansate în cadrul Axei prioritare 6 ”Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon”, Obiectiv Specific 6.1. Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal) – componenta de distribuție, Obiectiv Specific 6.2. Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali, respectiv Obiectiv Specific 6.3. Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuințelor.