Contractul de finanţare a fost semnat pe 2 septembrie, iar valoarea totală eligibilă a proiectului este de 247.284.402,87 lei.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltării Regionale, 72 de autobuze electrice de 12 m vor fi achiziționate pentru furnizarea serviciilor de transport public în sistem integrat, eficient şi accesibil în oraşele Piteşti - pe rutele 2B, 3B, 7, 7B, 13 şi 13B (40 autobuze) şi Târgu Mureş – pe rutele 4, 12, 17, 18, 20 şi 23 (32 autobuze).

Contractul de finanţare a fost semnat pe 2 septembrie, iar valoarea totală eligibilă a proiectului este de 247.284.402,87 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile alocate de MDRAP, prin AMPOR, este de 205.985.114,81 lei (97,95%).

Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 4 "Sprijinirea dezvoltării urbane durabile", Prioritatea de investiții 4e ("Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare"), Obiectivul specific 4.1 ("Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă").