Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a transmis Comisiei Europene documentul care stabilește viitoarele linii strategice de finanțare și complementaritatea dintre fondurile și programele specifice Politicii de Coeziune

Acordul de Parteneriat pentru perioada de programare 2021-2027 include și posibilitățile de finanțare a nevoilor de dezvoltare din alte surse financiare. 

În perioada următoare, România va transmite progresiv Comisiei Europene și programele operaționale, în funcție de încheierea negocierilor informale cu Comisia Europeană pentru fiecare în parte. România poate beneficia de finanțări totale din politica de coeziune și politica de pescuit de 31,5 miliarde de euro în cadrul financiar 2021-2027.

Separat, în ședința de Guvern de joi a fost aprobată negocierea și semnarea Acordului de contribuție între România și Uniunea Europeană pentru instrumente de garantare în valoare de 550 milioane euro, finanțate în cadrul Componentei 9: „Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare” din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) prin care se asigură garanții de portofoliu pentru IMM-uri. Suma totală alocată pentru implementarea Componentei 9 care sprijină o serie de reforme și investiții menite să consolideze mediul de afaceri din România este de 1,25 miliarde euro, a mai anunțat MIPE.

„Instrumentele de garantare se referă la Garanția de portofoliu pentru reziliență, cu o alocare de 300 milioane euro, respectiv Garanția de portofoliu pentru acțiune climatică, cu o alocare de 200 milioane euro, principalele beneficii pentru IMM-uri prevăzând reducerea cerințelor de garanții, dobânzi mai reduse pentru împrumuturile garantate, scadențe extinse și finanțarea de către instituțiile de credit a întreprinderilor sau proiectelor cu grad de risc mai mare”, a precizat instituția.

Al treilea instrument financiar pentru investiții, cu o alocare de 50 milioane, se referă la eficiența energetică în sectorul rezidențial și al clădirilor. Este prevăzută extinderea măsurilor ecologice, durabile și legate de climă în sectorul rezidențial. Vor putea fi finanțate proiecte care vizează: eficiența energetică - investiții în eficiență energetică implementate în sectorul rezidențial și în sectorul clădirilor și energia regenerabilă – investiții ale comunităților și actorilor locali în surse proprii de energie în sectorul rezidențial, inclusiv proiecte pentru dezvoltarea de surse regenerabile.

„Cele 3 instrumente vor fi implementate prin Programul InvestEU care constituie cadrul unic de punere în aplicare a instrumentelor financiare la nivel centralizat prin integrarea instrumentelor existente pe perioada cadrului financiar anterior”, a precizat MIPE.