Oficialii statului justifică prevederea potrivit căreia subcontractanții cu mai puțin de 5% în contractele de achiziții publice nu ar trebui declarați prin caracterul „neimportant” al acestor contracte față de obiectul principal al achiziției.

Noul proiect de lege al achizițiilor publice clasice conține prevederea potrivit căreia autoritățile contractante pot să nu declare firmele care subcontractează mai puțin de 5% din totalul contractului, dacă nu este vorba despre activități „esențiale prin raportare la obiectul contractului”. 

Această posibilitate, potrivit experților în domeniu, cu susținerea reprezentanților Agenției Naționale de Integritate, ar avea un mare potențial de a genera fraude și conflicte de interese. 

„Textul de lege spune că este vorba de activități care nu sunt importante sau care nu au impact asupra finalității contractului”, a explicat luni, Dominic Dumitru, director al Unității de Control și Verificare a Achizițiilor Publice din Ministerul de finanțe, la întrebarea reporterului EurActiv.ro. 

„Încercăm să reglăm o abordare care în practică a condus la dificultăți pentru contractori. Spre exemplu, la un contract de construcții există multe părți relativ minore, pentru care erau necesare certificări - de genul celor emise de ANRE, sau alte activități precum montarea de camere de supraveghere. Toate aceste aspecte sunt elemente care țin de propunerea tehnică și ofertantul trebuie să le aibă în vedere când implementează contractul. Pe mine ca autoritate mă interesează ca antreprenorul care depune oferta să aibă capacitatea necesară, să fie calificat, să aibă oferta tehnică în regulă, și atât. Cine îi va face partea de camere de supraveghere nu este important. Au existat numeroase cazuri în care pentru aspecte minore au apărut dificultăți, spre exemplu la înlocuirea acestor subcontractanți a fost considerată modificare a propunere tehnică. Pentru aceste tipuri de operațiuni care sunt euxiliare nu este necesar să identifici subcontractorii”. 

Și totuși, actul normativ în forma actuală nu detaliază genul de activități „care nu sunt esențiale”, ceea ce ridică semne de întrebare pentru experți și chiar pentru reprezetanții Agenției Naționale de Integritate (ANI).

„De multe ori, 5% dintr-un contract înseamna sume mari, de exemplu 500.000 de euro și în multe cazuri chiar acesta este indicatorul de fraudă. Va rămâne aceeași suspiciune și pot apărea situații de conflict de interese”

Mihai Fentzel, șef serviciu inspecția de integritate în cadrul ANI

În plus, a mai arătat acesta, nu sunt multe instituții de control pentru faza de post-atribuire a contractului. 

Reprezentanții Ministerului de Finanțe au anunțat, totuși, că până la finalizarea legislației vor mai fi căutate variante optime pentru a formula această regulă. Spre exemplu, poate fi inclusă o formulă intermediară precum anunțarea acestor subcontractanți până la finalizarea procedurii de atribuire. Așadar, discuția este deocamdată deschisă. 

Proiectul de Lege a achizițiilor publice clasice se află în consultare publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice până la data de 31 august. 

Declarațiile au fost făcute la conferința „Legi noi pentru o piață de 15 miliarde euro/ Achizițiile publice în România - implementarea noului pachet legislativ european”, organizată de Freedom House România în parteneriat cu Asociația Expert Forum, Consiliul Concurenței, Ministerul Justiției, ANFP și Centrul pentru Studierea Democrației.