Ministerul Fondurilor Europene elimină obligativitatea ștampilei în cazul solicitanților care nu sunt instituții publice prin noul ghid al Programului Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020, potrivit unui anunț publicat pe site-ul instituției

„Ministerul Fondurilor Europene, prin Direcția Generală Asistență Tehnică, publică noul Ghid al Solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020. Acest document a fost elaborat pornind de la varianta anterioară a ghidului, de la aspectele care pot fi îmbunătățite ținând cont de procesul de evaluare și contractare al proiectelor derulat în perioada octombrie 2015-octombrie 2016 și în urma procesului de consultare publică din perioada 4-14 noiembrie 2016”, se arată în document.

Principalele elemente de noutate sunt detalierea instrucțiunilor de completare și depunere a proiectelor, eliminarea obligativității ștampilei în cazul solicitanților care nu sunt instituții publice conform Ordonanței de Urgență nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative și conform OMFE 1953/2016 privind aplicarea dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în cadrul Ministerului Fondurilor Europene.

De asemenea, alte noutăți vizează marja de suplimentare a bugetului prevăzut în fișa de proiect aprobată față de bugetul ce va fi justificat în cererea de finanțare, care a fost stabilită la 10% din valoarea prevăzută în fișa de proiect, introducerea de noi beneficiari, precum Ministerul Transporturilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, și Secretariatul General al Guvernului - Cancelaria Prim-Ministrului, prin Unitatea Guvernamentală de Asistență Tehnică, cu rol de coordonare a pregătirii și implementării de proiecte strategice integrate în trei zone mai puțin dezvoltate (Valea Jiului, Roșia Montană-Munții Apuseni și comunitățile marginalizate din Moldova).

Până la data de 31 decembrie 2016, vor fi depuse proiecte aferente perioadei 2015-2016.

Planul de proiecte 2015-2016, ultima versiune aprobată, cuprinde 70 de proiecte în valoare eligibilă de peste 749,62 milioane lei, din care au fost primite 41 proiecte. Pentru proiectele din plan care nu vor fi depuse la AM POAT până la 31.12.2016 și care mai sunt relevante la nivelul beneficiarilor este necesară redepunerea fișelor de proiect cu actualizarea informațiilor, pentru a fi incluse în planul de proiecte 2017.