ANCOM a propus, marți, o schemă de finanțare între 40 și 63 milioane euro, pentru rețele 4G în localitățile fără de servicii de internet în bandă largă în puncte fixe. La final de 2014, 664.000 de persoane nu aveau acoperire cu astfel de servicii.

La sfârșitul anului 2014, 664.000 de persoane (3,3% din populația României) nu beneficiau de acoperire cu servicii de internet în bandă largă la puncte fixe, întrucât domiciliază̆ în una din cele 3.439 de localități în care nu există rețele care să furnizeze astfel de servicii, arată analiza pe piețele de internet și infrastructuri telecom, publicată de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), la jumătatea lunii august 2015.

"Cifrele absolute sunt impresionante și reflectă situația unor zone geografice rurale, relativ îndepărtate sau greu accesibile, densitatea medie fiind de 193 locuitori pe localitate nedeservită cu rețele fixe. Prin comparație, localitățile rurale deservite de o singură rețea înregistrează̆ o densitate medie de 557 locuitori pe localitate", se arată la pagina 37 din documentul de analiză strategică publicat de ANCOM pe 29 septembrie 2015. 

"Deși situația acoperirii cu rețele se îmbunătățește an de an, ritmul de «conectare» al localităților prin forțele pieței scade dramatic pe măsură ce rețelele pătrund în zone tot mai îndepărtate, cu concentrare tot mai redusă a cererii, iar riscurile investițiilor cresc exponențial: de la un ritm mediu anual de 1.170 localități nou conectate la rețele fixe de bandă largă în perioada 2008-2012 (în ciuda contextului macro- economic dificil), la un ritm mediu anual de numai 12,5 localități nou conectate, în perioada 2013- 2014", se mai arată în documentul ANCOM.  

Deși primul obiectiv specific al Agendei Digitale pentru România prevede ca acoperirea cu rețele de bandă largă la puncte fixe să ajungă̆ la 100% din populație la nivelul anului 2020, singura inițiativă publică majoră de reducere a decalajului digital al României până în prezent, proiectul RONET, implementat de Telekom, este planificat să conecteze numai 783 localități, 22% din totalul localităților neconectate. Proiectul stagnează din cauza dificultăților majore de implementare și procedurilor complicate de autorizare

Ce se întâmplă însă cu celelalte 2.600 de localități?

O primă ințiativă de anvergură, pentru acoperirea restului de localități, nu vine de la MCSI, ci de la reglementatorul pieței, ANCOM, care a propus ieri spre analiză o schemă de finanțare între 40 și 63 milioane euro, care poate fi disponibilizată din tariful de utilizare frecvențe radio.

Aflată în prezent la stadiul de inițiativa propusă în dezbatere publică, schema prevede în linii mari o reducere a tarifelor de utilizare a frecvențelor radio, condiționată de realizarea în prealabil a unor investiții în extinderea acoperirii rețelelor.

Cele mai importante criterii propuse de ANCOM pentru finanțarea extinderii rețelelor 4G în mediul rural:

  • după ce investesc în 4G în zone identificate de ANCOM, operatorii prezintă decontul, iar autoritatea le reduce corespunzător tarifele de utilizarea frecvențelor radio pe care le datorează;
  • investițiile care pot fi decontate acoperă alte zone geografice decât cele vizate prin alte intervenții publice, și nu pot viza zone care oricum ar fi fost acoperite prin extinderea sau îmbunătățirea naturală a rețelelor;
  • se pot deconta piloni și stâlpi de telefonie (cele mai "scumpe" investiții în extinderea de rețea) numai prin excepție, în "circumstanțe geografice excepționale", motivul fiind cantitatea și calitatea frecvențelor utilizate deja de operatori;
  • pentru creșterea eficienței folosirii resurselor, ANCOM propune folosirea în premieră în România a unui sistem de notare (clasificare) a localităților care să beneficieze de intervenție publică, pe criterii obiective. 

"Poate fi recomandabilă realizarea unei clasificări a localităților nedeservite, în funcție de o serie de criterii obiective precum densitatea populației, cererea potențială de servicii, tipul de servicii absent (sau prezent), proximitatea față de localități acoperite de rețele sau față̆ de magistrale ale rețelelor existente, circumstanțe geografice particulare etc", se menționează în documentul publicat, marți, de autoritate.

Această inițiativă a ANCOM apare într-un document de discuție privind strategia ANCOM pentru comunicațiile digitale 2020, aflat în consultare publică până pe 3 noiembrie.