Comisia Europeană publică orientări în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale pentru atenuarea riscurilor sistemice online pentru alegeri.

Măsurile recomandate pentru platformele online foarte mari și motoarele de căutare sunt menite să atenueze riscurile sistemice online care ar putea avea un impact asupra integrității alegerilor, cu orientări specifice pentru viitoarele alegeri pentru Parlamentul European din iunie.

În temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale, serviciile desemnate cu peste 45 milioane de utilizatori activi în UE au obligația de a atenua riscurile legate de procesele electorale, protejând în același timp drepturile fundamentale, inclusiv dreptul la libertatea de exprimare.

Prezentele orientări recomandă adoptarea unor măsuri de atenuare și a celor mai bune practici de către platformele online foarte mari și motoarele de căutare înainte, în timpul și după evenimentele electorale, cum ar fi:

Să își consolideze procesele interne, inclusiv prin înființarea de echipe interne cu resurse adecvate, utilizând analizele și informațiile disponibile cu privire la riscurile specifice contextului local și la utilizarea serviciilor lor de către utilizatori pentru a căuta și a obține informații înainte, în timpul și după alegeri, pentru a-și îmbunătăți măsurile de atenuare.

Punerea în aplicare a unor măsuri de atenuare a riscurilor specifice alegerilor, adaptate fiecărei perioade electorale individuale și fiecărui context local. Printre măsurile de atenuare incluse în orientări, platformele online foarte mari și motoarele de căutare ar trebui să promoveze informațiile oficiale privind procesele electorale, să pună în aplicare inițiative de educație în domeniul mass-mediei și să își adapteze sistemele de recomandare pentru a capacita utilizatorii și a reduce monetizarea și viralitatea conținutului care amenință integritatea proceselor electorale. În plus, publicitatea politică ar trebui să fie etichetată în mod clar ca atare, în perspectiva noului regulament privind transparența și vizarea unui public-țintă în publicitatea politică.

Adoptarea unor măsuri de atenuare specifice legate de IA generativă: Platformele online foarte mari și motoarele de căutare online foarte mari ale căror servicii ar putea fi utilizate pentru a crea și/sau disemina conținut de IA generativ ar trebui să evalueze și să atenueze riscurile specifice legate de IA, de exemplu prin etichetarea clară a conținutului generat de IA (cum ar fi deep fake), prin adaptarea în consecință a termenilor și condițiilor lor și prin asigurarea respectării lor în mod adecvat.   

Cooperarea cu nivelul UE și cu autoritățile naționale, cu experții independenți și cu organizațiile societății civile pentru a promova un schimb eficient de informații înainte, în timpul și după alegeri și pentru a facilita utilizarea unor măsuri de atenuare adecvate, inclusiv în domeniul manipulării informațiilor străine și al ingerințelor străine (FIMI), al dezinformării și al securității cibernetice.

Să adopte măsuri specifice, inclusiv un mecanism de răspuns la incidente, în cursul unei perioade electorale pentru a reduce impactul incidentelor care ar putea avea un efect semnificativ asupra rezultatului alegerilor sau asupra prezenței la vot.

Evaluarea eficacității măsurilor prin revizuiri postelectorale. Platformele online foarte mari și motoarele de căutare online foarte mari ar trebui să publice o versiune neconfidențială a acestor documente de revizuire postelectorală, oferind publicului posibilitatea de a primi feedback cu privire la măsurile de atenuare a riscurilor instituite.

Orientările includ măsuri specifice înainte de viitoarele alegeri europene. Având în vedere dimensiunea lor transfrontalieră și europeană unică, platformele online foarte mari și motoarele de căutare ar trebui să se asigure că sunt disponibile și distribuite suficiente resurse și măsuri de atenuare a riscurilor într-un mod proporțional cu evaluările riscurilor. Orientările încurajează, de asemenea, cooperarea strânsă cu Grupul operativ al Observatorului european al mass-mediei digitale (EDMO) în ceea ce privește alegerile europene din 2024.

Orientările iau în considerare contribuțiile primite în urma consultării publice lansate de Comisie la 8 februarie 2024. Comisia a cooperat, de asemenea, cu coordonatorii serviciilor digitale în cadrul Comitetului european pentru servicii digitale în ceea ce privește orientările. Orientările încurajează, de asemenea, controlul și cercetarea de către terți cu privire la măsurile de atenuare, pentru a se asigura că măsurile instituite sunt eficace și respectă drepturile fundamentale.

Măsurile specifice de atenuare pe care ar trebui să le ia o platformă online foarte mare sau un motor de căutare depind de particularitățile serviciului lor și de profilul lor de risc. Orientările reprezintă cele mai bune practici pentru atenuarea riscurilor legate de procesele electorale în acest moment. Ca atare, platformele online foarte mari și motoarele de căutare care nu respectă prezentele orientări trebuie să demonstreze Comisiei că măsurile luate sunt la fel de eficace în atenuarea riscurilor. În cazul în care primește informații care pun la îndoială caracterul adecvat al unor astfel de măsuri, Comisia poate solicita informații suplimentare sau poate iniția proceduri oficiale în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale.

Pentru a adăuga un element suplimentar de pregătire, Comisia are în vedere, la sfârșitul lunii aprilie, un test de rezistență cu părțile interesate relevante pentru a utiliza în modul cel mai eficace instrumentele și mecanismele de cooperare care au fost instituite.