La 1 ianuarie, au intrat în vigoare noi norme în UE privind conținutul digital și vânzarea de bunuri. Consumatorilor și agenților economici le va fi mai ușor să cumpere și să vândă conținut digital, servicii și bunuri digitale din și în întreaga UE.

De acum înainte, consumatorilor și agenților economici le va fi mai ușor să cumpere și să vândă conținut digital, servicii și bunuri digitale și ”bunuri inteligente” din și în întreaga UE. 

”În cazul unor probleme sau defecte legate de conținutul digital, de serviciile digitale sau de produsele inteligente, consumatorii din UE vor avea de acum aceleași drepturi ca în cazul oricăror alte bunuri, indiferent de locul din UE din care au cumpărat bunurile și serviciile respective. Normele noastre armonizate consolidează drepturile consumatorilor și, mai mult, vor încuraja companiile să își vândă bunurile și serviciile în întreaga UE, oferind securitate juridică, ceea ce îi va ajuta pe consumatori în milioane de tranzacții zilnice. Fac apel la acele state membre care încă nu au transpus noile norme să facă acest lucru fără întârziere”, a declarat comisarul pentru justiție, Didier Reynders.

Prin noile norme privind contractele digitale, consumatorii vor fi protejați atunci când conținutul digital (de exemplu, muzică sau software descărcate) și serviciile digitale sunt defectuoase. Aceștia vor avea dreptul legal la o soluție, de exemplu, o reducere de preț sau rezilierea contractului și rambursarea sumei plătite.

Directiva privind vânzarea de bunuri le va asigura consumatorilor același nivel de protecție în întreaga UE – și atunci când își fac cumpărăturile online și atunci când cumpără dintr-un magazin – și va acoperi toate bunurile, inclusiv bunurile cu componente digitale (de exemplu, un frigider inteligent).

Noile norme mențin perioada minimă de garanție de doi ani de la data la care consumatorul primește bunul și prevăd o perioadă de un an pentru inversarea sarcinii probei în favoarea consumatorului. În practică, aceasta înseamnă că, în primul an, va fi datoria vânzătorului să dovedească faptul că bunul nu a fost defect încă de la început.

Majoritatea statelor membre au transpus integral atât Directiva privind conținutul digital, cât și Directiva privind vânzarea de bunuri. România le-a transpus prin două ordonanțe de urgență adoptate în „ultima clipă”, pe 28 decembrie, și publicate în Monitorul Oficial pe 30 decembrie:

Ordonanța de urgență nr. 141 din 28 decembrie 2021, privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital și de servicii digitale (transpune prevederile Directivei (UE) 2019/770).

Printre „măsurile corective în caz de neconformitate” menționate în ordonanță: „consumatorul are dreptul la aducerea în conformitate a conținutului digital sau a serviciului digital, la o reducere proporțională a prețului sau la încetarea contractului…”, 
și 
„consumatorul are dreptul la aducerea în conformitate a conținutului digital sau a serviciului digital, cu excepția cazului în care acest lucru ar fi imposibil sau ar impune comerciantului costuri care ar fi disproporționate…”

Ordonanța prevede sancțiuni cu  amendă între 5.000 și 50.000 de lei pentru contravenții. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor urmează să fie făcute de reprezentanți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

Ordonanța de urgență nr. 140 din 28 decembrie 2021, privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri (transpune prevederile Directivei (UE) 2019/771)

Bunurile la care face referire această ordonanță pot fi și „bunuri cu elemente digitale”.
Ordonanța prevede că ANPC se va ocupa de informarea consumatorilor sau, mai precis, va „întreprinde măsurile necesare astfel încât consumatorilor să le fie puse la dispoziție informațiile privind drepturile pe care le au în temeiul prezentei ordonanțe de urgență, precum și informațiile privind mijloacele de exercitare a acestora”.

Tot ANPC va constata contravențiile și va aplica amenzile, care sunt cuprinse între 5.000 și 25.000 de lei.