Comisia Europeană a propus o strategie de inovare pentru inteligența artificială. Scopul este de a crea "fabrici de inteligență artificială" și de a promova introducerea inteligenței artificiale generative în sectoare strategice.

Comisia Europeană a prezentat la sfârșitul lunii ianuarie documentul strategic "pentru promovarea start-up-urilor și a inovării în domeniul AI". Strategia poate fi văzută ca un prim pas către o politică industrială specifică pentru inteligența artificială, în timp ce UE se apropie de adoptarea oficială a legislației privind AI pe partea de reglementare.

Documentul subliniază faptul că inițiativa a devenit necesară din cauza dezvoltării accelerate a inteligenței artificiale. Documentul subliniază rolul esențial al modelelor de bază, cum ar fi GPT-4, care au dat naștere unor sisteme de inteligență artificială de uz general, cum ar fi ChatGPT de la OpenAI și Bard de la Google.

"Stăpânirea celor mai recente inovații în materie de inteligență artificială generativă va fi un factor decisiv pentru competitivitatea și autonomia tehnologică a Europei", se afirmă în strategie. Aceasta prezintă un cadru strategic de investiții care se bazează pe punctele forte ale UE.

Fabrici de inteligență artificială

În centrul strategiei Comisiei se află așa-numitele "fabrici de inteligență artificială". Acestea sunt definite ca fiind "ecosisteme deschise grupate în jurul supercomputerelor publice europene, care reunesc resursele materiale și umane esențiale necesare pentru dezvoltarea de modele și aplicații generative de inteligență artificială".

Supercomputerele specifice AI și centrele de date "asociate" din apropiere sau bine conectate vor forma infrastructura fizică. Aceste "fabrici de AI" vor desfășura, de asemenea, "activități nespecificate de achiziție de talente la scară largă".

Supercomputere și centre de date

În cadrul Comisiei, Întreprinderea Comună Europeană de Calcul de Înaltă Performanță (EuroHPC), este renumită pentru acest tip de parteneriat public-privat. Odată finalizată, întreprindere comună EuroHPC va forma o rețea de opt supercalculatoare interconectate.

Prin urmare, ideea este de a modifica temeiul juridic al EuroHPC pentru a introduce conceptul de "fabrici de inteligență artificială". Acest concept descrie modul în care inițiativa va oferi o infrastructură de servicii de supercalculatoare special pentru antrenarea modelelor pe scară largă și va reduce timpul de antrenament de la luni la săptămâni.

Start-up-urile și cercetătorii ar putea utiliza această putere de calcul, dar ar trebui mai întâi să dovedească faptul că activitatea lor este "etică și responsabilă". Aderarea la Pactul privind inteligența artificială, o inițiativă voluntară pentru respectarea legislației privind inteligența artificială, reprezintă o încercare de a demonstra acest angajament.

"Infrastructura este o componentă extrem de costisitoare a AI, creând bariere ridicate la intrarea pe piață pentru start-up-uri. Acesta este motivul pentru care propunerea Comisiei este atât de importantă: prin punerea la dispoziție a calculatoarelor ca bun public, mai multe întreprinderi mici și mijlocii își pot dezvolta propriile modele în loc să se bazeze pe produse tehnologice mari", a declarat pentru Euractiv Sebastiano Toffaletti, secretar general al Alianței europene a IMM-urilor DIGITALE.

În plus, o parte din infrastructură va consta în centre de date "consacrate" conectate la spațiile de date europene comune. Nu sunt oferite detalii privind selecția centrelor de date, dar dezvoltarea unei infrastructuri europene de cloud a devenit din ce în ce mai politică.

Comunitatea inovării

O altă parte a fabricilor de inteligență artificială constă în centre de sprijin dedicate pentru servicii de calcul de înaltă performanță pentru a susține start-up-urile și cercetătorii în domeniul inteligenței artificiale. EuroHPC JU va oferi un punct de contact unic pentru a direcționa start-up-urile către centrele de sprijin adecvate.

Serviciile de sprijin vor include facilități de programare "prietenoase cu supercomputerele", sprijin algoritmic pentru dezvoltarea și evaluarea modelelor de formare a inteligenței artificiale și sprijin pentru dezvoltarea de noi aplicații în domenii critice, cum ar fi robotica, producția și noile materiale.

Toate fabricile de inteligență artificială vor trebui să colaboreze îndeaproape între ele, cu centrele de excelență EuroHPC și cu alte inițiative relevante ale Uniunii în materie de inteligență artificială. Cu toate acestea, libertățile de reglementare din Actul AI nu sunt menționate în mod explicit.

Diseminarea industrială

În timp ce fabricile de AI se concentrează pe infrastructură și la nivel de input, Comisia dorește, de asemenea, să lanseze GenAI4EU. Aceasta este menită să rezolve "lipsa unei abordări ecosistemice care să reunească competențele necesare în materie de AI și de industrie" care "ar putea împiedica capacitatea Uniunii de a stăpâni cele mai recente descoperiri în materie de AI".

Ideea este de a conecta start-up-urile din domeniul AI cu companii consacrate din sectoare tradiționale, cum ar fi producția. Biroul pentru AI, înființat în cadrul Actului AI, va monitoriza progresul acestor aplicații strategice în raport cu obiectivele predefinite.

Potențialul pentru sistemele generative de inteligență artificială este văzut în primul rând în robotică, sănătate, biotehnologii, chimie, materiale noi, baterii, producție, inginerie, mobilitate, schimbări climatice, lumi virtuale, "digital twins", securitate cibernetică, aerospațială, agroalimentară, știință și sectorul public.

GenAI4EU este finanțat prin programele Horizont Europa și Europa digitală, cu o sumă totală de 500 de milioane de euro. Se așteaptă ca statele membre ale UE să investească aproximativ 100 de milioane de euro în Consorțiul European pentru Infrastructura Digitală, care se va concentra pe modele lingvistice la scară largă și pe "digital twins".

Cipuri

Antrenarea modelelor de inteligență artificială necesită microcipuri performante, denumite unități de procesare grafică (GPU). O criză globală de GPU a însemnat că start-up-urile din domeniul AI se străduiesc să pună mâna pe ele, deoarece marile companii de tehnologie și-au folosit resursele vaste pentru a le stoca.

În acest context, Comisia dorește să lanseze o "inițiativă majoră" în cadrul EuroHPC, ca urmare a Inițiativei sale europene privind procesoarele, în 2019. Scopul acesteia este de a dezvolta o nouă generație de cipuri, inclusiv pentru calculul cuantic.

Investiții

În ceea ce privește investițiile, strategia menționează că, în cadrul programului său de accelerare, Consiliul European pentru Inovare va oferi "oportunități de investiții dedicate" pentru start-up-urile din domeniul inteligenței artificiale, sub formă de granturi și capitaluri proprii.

InvestEU, programul de finanțare pe termen lung al UE pentru întreprinderi, va mobiliza investiții estimate la un miliard de euro în întreprinderi de mari dimensiuni și întreprinderi mici și mijlocii prin intermediul unui instrument dedicat fondurilor de capital de risc.

Prin intermediul EuroHPC, Comisia și statele membre vor investi 2,1 miliarde euro pentru a achiziționa noi supercalculatoare sau pentru a le moderniza pe cele existente cu capacități de inteligență artificială, pentru a crea servicii de sprijin și pentru a dezvolta microprocesoare orientate către inteligența artificială.