Comisia Europeană urmează să adopte o decizie de înființare a Oficiului European de Inteligență Artificială, potrivit unui draft obținut de Euractiv.

Oficiul AI va juca un rol esențial în arhitectura de aplicare a Legii AI, legea emblematică a UE pentru reglementarea inteligenței artificiale, care urmează să fie adoptată oficial în săptămânile următoare, pe baza unui acord politic încheiat în decembrie.

Ideea unui birou AI pentru a centraliza aplicarea regulamentului privind inteligența artificială a venit de la Parlamentul European. Cu toate acestea, în timpul negocierilor, a fost retrogradat de la un fel de agenție, urmând a fi integrat în Comisie, deși cu o linie bugetară separată.

Cu toate acestea, întrebarea cu privire la cât de multă autonomie va fi garantată Oficiului rămâne sensibilă în interiorul Comisiei, mai ales că nu este clar dacă va deveni o entitate cu propriile sale obiective politice sau o extindere a unității responsabile de Legea AI.

Potrivit Euractiv, proiectul de decizie a fost modificat în urma unei consultări interne pentru a include o formulare care să precizeze că Oficiul nu ar trebui să interfereze cu competențele departamentelor Comisiei.

Conform documentului, decizia ar trebui să intre în vigoare de urgență pe 21 februarie, înainte de adoptarea oficială a Legii UE privind AI. 

Oficiul AI va avea în primul rând un rol de sprijin în ceea ce privește aplicarea normelor privind sistemele de inteligență artificială, deoarece cea mai mare parte a competențelor vor reveni autorităților naționale. Cu toate acestea, Biroul a fost desemnat să controleze modelele și sistemele AI cu scop general (GPAI), cele mai puternice tipuri de AI de până acum.

Progresele recente în puterea de calcul, colectarea datelor și tehnicile de algoritm au condus la dezvoltarea unor modele GPAI puternice, cum ar fi GPT-4 de la OpenAI, care alimentează sistemul GPAI ChatGPT, cel mai faimos chatbot din lume.

Acordul privind Actul AI include o abordare pe niveluri a modelelor GPAI pentru a le distinge pe cele care ar putea implica un risc sistemic pentru societate de restul. Biroul AI urmează să dezvolte metodologiile și reperele pentru evaluarea capabilităților modelelor GPAI.

Oficiul ar trebui să se poată distinge în monitorizarea aplicării normelor privind modelele și sistemele GPAI, în special atunci când sunt dezvoltate de același furnizor, și apariția unor riscuri neprevăzute din aceste modele pe baza alertelor unui grup științific de experți independenți.

Noua entitate a UE urmează să aibă, de asemenea, o marjă de manevră semnificativă pentru a investiga posibilele încălcări ale regulilor legate de GPAI prin colectarea de reclamații și alerte, emiterea de cereri de documente, efectuarea de evaluări și solicitarea de măsuri de atenuare sau alte măsuri de aplicare.

Oficiul va coordona, de asemenea, punerea în aplicare a Legii AI asupra sistemelor AI deja acoperite de alte legislații UE, cum ar fi sistemele de recomandare ale rețelelor sociale în conformitate cu Legea privind serviciile digitale și algoritmii de clasare ai motoarelor de căutare în conformitate cu Legea piețelor digitale.

Suport și coordonare

Oficiul AI urmează să aibă un rol de sprijin în pregătirea legislației secundare de punere în aplicare a Legii AI, aplicarea uniformă a regulamentului, emiterea de îndrumări și instrumente de sprijin precum protocoale standardizate, pregătirea cererilor de standardizare, stabilirea sandbox-urilor de reglementare, evoluțiile codurilor de practică și conduită la nivelul UE.

Entitatea va oferi, de asemenea, secretariatul Consiliului AI și sprijin administrativ pentru forumul consultativ condus de părțile interesate și grupul științific creat de experți. Draftul face referire în mod explicit la cerința de a se consulta în mod regulat cu părțile interesate științifice și ale societății civile.

Biroul AI trebuie să „stabilizeze un forum de cooperare cu comunitatea open-source în vederea identificării și dezvoltării celor mai bune practici pentru dezvoltarea și utilizarea în siguranță a modelelor și sistemelor AI open-source”.

În plus, noua entitate are sarcina de a promova ecosistemele de inovare și de a lucra cu actori publici și privați și comunitatea start-up-urilor. După cum a dezvăluit Euractiv, Oficiul AI va fi responsabil pentru monitorizarea progresului GenAI4EU, o inițiativă de promovare a adoptării AI generativă în sectoarele strategice.

Oficiul este, de asemenea, mandatat să coopereze cu organismele UE relevante, cum ar fi Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor. Totodată, este necesară colaborarea cu alte departamente ale Comisiei, în special cu Centrul european pentru transparență algoritmică, pentru a testa modelele și sistemele GPAI și pentru a facilita adoptarea instrumentelor AI în politicile UE relevante.

La nivel internațional, Oficiul va promova abordarea UE cu privire la AI, va contribui la inițiativele de guvernare a inteligenței artificiale și va sprijini punerea în aplicare a acordurilor internaționale.

Finanțare

Finanțarea Oficiului AI a fost un punct dureros încă de la început. Lipsa de flexibilitate în alocările bugetare ale UE și lipsa apetitului din partea statelor membre de a pune mai multe resurse pe masă înseamnă că noile sarcini se confruntă întotdeauna cu constrângeri bugetare stricte.

Departamentul de politică digitală al Comisiei, DG CNECT, va aloca resurse umane. Angajarea de personal temporar și cheltuielile operaționale vor fi finanțate cu redistribuirea bugetului din Programul Europa Digitală.