Consiliul Concurenței a anunțat luni că a demarat o analiză pentru a identifica posibile bariere în calea digitalizării care afectează libera concurență a întreprinderilor mici și Mijlocii (IMM).

"Scopul nostru este să îmbunătățim mediul de afaceri prin stimularea concurenței și, în același timp să ne aliniem la strategiile Comisiei Europene și ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. În acest sens, vom colabora cu toți actorii interesați de îmbunătățirile generate de transformarea digitală și care își doresc businessuri reziliente în fața provocărilor", a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Astfel, autoritatea de concurență va identifica barierele care împiedică Digitalizarea IMM-urilor și, implicit, afectează creșterea competitivității acestora în raport cu marile companii, în contextul în care IMM-urile concentrează jumătate în valoarea adăugată a României, angajând, totodată, două treimi din forța de muncă Românească.

La finalul analizei, Consiliul Concurenței va emite recomandări privind eficientizarea procesului de digitalizare a IMM-urilor pentru a contribui atât la dezvoltarea afacerilor, cât și la diminuarea riscului eliminării de pe piață a acelora care nu se adaptează la condițiile digitale din prezent, având în vedere căIMM-urile din România se plasează sub media celor europene la acest capitol.

De asemenea, autoritatea poate propune măsuri în vederea remedierii, atenuării și prevenirii oricăror efecte negative asupra concurenței și, implicit, asupra consumatorilor, iar în cazul în care descoperă încălcări ale legii, inițiază procedurile necesare pentru a le sancționa.