Guvernul a aprobat joi o Hotărâre prin care înființează Registrul Național al Datelor de Contact (RNDC), în care instituțiile și autoritățile publice vor avea obligația să înregistreze datele de contact.

Proiectul a fost elaborat de către Secretariatul General al Guvernului, în colaborare cu Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Actul normativ este emis în baza art. 7 alin. (2) din Legea nr. 242/2022 privind schimbul de date între sisteme informatice și crearea Platformei Naționale de Interoperabilitate, care reglementează adoptarea unor măsuri referitoare la tehnologii, echipamente, programe software și datele utilizate de acestea în vederea contribuirii la creșterea gradului de interconectare între sistemele informatice ale autorităților și instituțiilor publice și la sprijinirea schimbului de date între acestea, pornind de la principiile și obiectivele Cadrului European de Interoperabilitate.

În nota de fundamentare a proiectului se arată că, în România, chiar dacă în ultimii ani se observă o evoluție în implementarea și utilizarea platformelor digitale, domeniul serviciilor publice electronice rămâne insuficient dezvoltat, așa cum reiese din diversele clasamente internaționale care utilizează criterii clare și obiective de evaluare a maturității acestui domeniu. Datele de contact ale autorităților și instituțiilor publice sunt publicate pe paginile proprii ale acestora și nu sunt mereu ușor accesibile. 

Interacțiunile digitale dintre cetățeni și administrație, precum și cele dintre administrație și alte agenții guvernamentale pot fi dificile, inclusiv din cauza faptului că instituțiile/autoritățile publice nu își actualizează mereu informațiile pe paginile proprii. 

Platformele online, fie ele servicii de intermediere sau motoare de căutare, sunt esențiale în contextul digitalizării și al necesității de acces rapid la informații, dintr-o singură sursă. Înființarea unui registru de bază în contextul interoperabilității este un pas important pentru a asigura schimbul eficient de informații între diferite instituții și sisteme.

În prezent, nu există un registru național de evidență a datelor de contact ale autorităților și instituțiilor publice. Așadar, principala problemă care definește cel mai bine la nivel general, național, situația privind accesul facil al cetățenilor la informații de interes public este reprezentată de: dezvoltarea insuficientă în România a unor platforme care să cuprindă un inventar sau registru al tuturor datelor de contact ale autorităților și instituțiilor publice. Această problemă care afectează întreaga populație a țării, deopotrivă mediul public și mediul privat, poziționează țara, în ciuda evoluțiilor înregistrate, încă în partea de jos a clasamentelor internaționale relevante domeniului.

Dezvoltarea unui registru de bază, cuprinzând datele de contact ale instituțiilor publice, până în acest moment, a fost afectată de absența unei scheme arhitecturale clare de administrare la nivel național a serviciilor publice electronice. Coroborat, a lipsit și o soluție arhitecturală de interoperabilitate obligatorie pentru toate serviciile publice centrale. În contextul analizei facilităților tehnice cheie care să susțină serviciile publice electronice, se remarcă lipsa cloudului guvernamental, aflat în implementare și migrarea sistemelor informatice în cloud.

Inițiatorii mai spun că se urmărește asigurarea cadrului juridic necesar pentru înființarea și administrarea registrului național al datelor de contact cât și pentru dezvoltarea ulterioară a platformeicontact.gov.ro. Crearea unui registru național al datelor de contact are rolul de a îmbunătăți calitatea, eficiența și controlul interacțiunilor dintre administrația publică, pe de o parte, și cetățeni, mediul de afaceri și reprezentanți ai societății civile, pe de altă parte. 

O astfel de platformă ar permite interogarea rapidă de către cetățeni, autorități și instituții publice, dar și alte părți interesate a datelor de contact ale unei alte instituții/autorități din administrația publică românească. 

 În termen de 180 zile de la data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri, toate autoritățile și instituțiile publice au obligația înrolării în platforma contact.gov.ro, iar - în termen de 90 zile de la data intrării în vigoare a Hotărârii, metodologia de înrolare a autorităților și instituțiilor publice se aprobă prin ordin comun al Ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării și al Secretariatului General al Guvernului.

Autoritățile și instituțiile publice au obligația operării modificărilor privind datele de contact în termen de 10 zile lucrătoare de la apariția lor în platforma contact.gov.ro.