Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Sebastian Burduja, a semnat Ordinul privind înființarea, organizarea și funcționarea Comitetului Român pentru Inteligență Artificială.

Un Memorandum privind înființarea acestui Comitet a fost aprobat în ședința Guvernului din data de 11 noiembrie 2022.

Comitetul Român pentru Inteligența Artificială este un organism consultativ, ce se află sub patronajul prim-ministrului, cu asigurarea secretariatului tehnic de către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Acesta are misiunea de a sprijini Ministerul în exercitarea atribuțiilor sale de autoritate de stat în domeniul cercetării-dezvoltării, inovării și digitalizării, prin propuneri privind reglementarea, coordonarea, monitorizarea și evaluarea activităților privind inteligența artificială, precum și dezvoltarea acesteia în România.

"Principalul obiectiv al Comitetului este crearea unui ecosistem de inteligență artificială bazat pe excelență, încredere și respectarea principiilor etice, coerent, performant și sustenabil, care să genereze valoare adăugată în plan social și economic prin utilizarea tehnologiilor de inteligență artificială, să promoveze și să susțină cercetarea-dezvoltarea-inovarea și educația/formarea în acest domeniu, să crească numărul de specialiști locali și să fructifice aportul mediului privat și al cetățenilor români din străinătate, urmărind stimularea adoptării pe scară largă a domeniului inteligenței artificiale în România", susține ministerul de resort.

Din Comitet vor face parte persoane care se încadrează în următoarele categorii profesionale:

- specialiști în domeniul inteligenței artificiale și domenii conexe;

- antreprenori, cercetători științifici, cadre didactice, studenți și elevi din învățământul preuniversitar și universitar;

- reprezentanți ai administrației publice;

- orice alte persoane care au legătură directă sau interes dovedit pentru dezvoltarea domeniului inteligenței artificiale și pentru realizarea scopurilor Comitetului.

Membri Comitetului vor fi organizați în patru arii funcționale, astfel: mediul academic și de cercetare, mediul privat, mediul public și societatea civilă.

„Inteligența Artificială este foarte importantă pentru că schimbă viitorul omenirii. Avem un mod de lucru în ceea ce privește strategia în domeniul inteligenței artificiale și cadrul strategic. Ne propunem ca în câteva luni strategia să fie completă. Comitetul acesta reunește marile minți ale României din țară și din diaspora, de la matematicieni, filosofi la oameni de știință care vor seta acest sector, inclusiv limitele etice, cât de departe vom putea merge cu inteligența artificială”, a declarat ministrul Sebastian Burduja, citat într-un comunicat de presă.

În cadrul acestui Comitet vor funcționa mai multe consilii și grupuri de lucru, astfel:

Consiliul Științific și de Etică a Inteligenței Artificiale care va oferi Guvernului  consiliere științifică și în materie de utilizare responsabilă și etică a inteligenței artificiale, Consiliul de Educație în Inteligența Artificială, va oferi Guvernului consiliere cu privire la adaptarea domeniului educațional național care să răspundă la specificul și nevoile generate de evoluția domeniului IA și Coaliția pentru Dezvoltarea Inteligenței Artificiale, o inițiativă consultativă deschisă care include reprezentanți ai companiilor, organizațiilor neguvernamentale și ai altor entități juridice interesate de domeniul IA, din partea mediului de afaceri, investițional și de start-up-uri, din România, cu rol consultativ pentru sprijinirea activității Comitetului, excluzând orice formă de reprezentare a intereselor comerciale sau de influență a pieței libere.