Reprezentantul Permanent al României la ONU, ambasadorul Ion Jinga, a prezentat luni, în deschiderea lucrărilor celei de a 57-a sesiuni a Comisiei pentru Dezvoltare Socială (CSocD), poziția UE privind incluziunea socială și abordarea inegalităților.

Intervenția ambasadorului român Ion Jinga s-a concentrat pe promovarea conceptului de pilon european al drepturilor sociale și a unui model de dezvoltare socială axat pe creștere economică sustenabilă, formare profesională continuă și politici de ocuparea a forței de muncă ce acordă atenție tinerilor, persoanelor cu dizabilități și familiei, informează Misiunea Permanentă a României pe lângă ONU.

”În Uniunea Europeană, sistemele de protecție socială reprezintă o asigurare împotriva riscurilor sociale, susțin reziliența economiilor în timp de criză și redistribuie venituri către toate grupurile sociale. Protecția socială, în conexiune cu alte politici – cum sunt sistemul de taxare progresivă, politicile salariale și educaționale - au ajutat Uniunea Europeană să țină sub control fenomenul adâncirii inegalităților,  prezent la nivel global începând cu anii 1980”, a subliniat diplomatul român.

"Competitivitatea pieței muncii, combaterea excluziunii și inegalităților, politicile redistributive și de protecție socială, sunt elemente-cheie ale modelului social european aflat într-o continuă adaptare pentru a răspunde așteptărilor cetățenilor Uniunii, în acord cu transformările și provocările globale curente, precum cele generate de avansul tehnologic și informatic, sau de gestionarea schimbărilor climatice”, a arătat Reprezentantul Permanent al României la Națiunile Unite.