În ultimele 24 de ore, pragul de 250.000 de lei decis de Senat pentru abuzul în serviciu a reaprins, pe bună dreptate, discuțiile pe care mulți le-au considerat închise încă din 2017.

Pe scurt, prezentăm cum pedepsec câteva state europene abuzul în serviciu:

Ungaria

Vecinii noștri pedepsec abuzul în serviciu cu închisoare de până la trei ani și îl definesc astfel:

Orice persoană încredințată cu o funcție publică care, în scopul de a provoca un dezavantaj ilegal sau de a obține avantaj ilegal:

a) își încalcă îndatoririle ce decurg din funcția publică;

b) își depășește competența care decurge din funcția publică;

c) abuzează în alt mod de funcția sa care decurge din funcția publică;

Se face vinovat de o infracțiune și se pedepsește cu închisoare de cel mult trei ani.

Franța

Abuzul în serviciu în Hexagon este pedepsit indiferent de valoarea prejudiciului cu cinci ani de închisoare, dar și o amendă de 75.000 de euro. Dacă fapta este gravă, închisoarea poate ajunge la 10 ani, iar amenda - 150.000 de euro.

Lituania

Nu mai puțin de 5 ani de închisoare riscă funcțioarul public pentru abuz în serviciu. Dacă o face pentru un avantaj personal material sau de altă natură riscă închisoare de până la 7 ani.

Italia

Funcționarii italienii prinși că fac abuz în serviciu pot sta la închisoare între un an și patru ani. În unele cazuri, judecătorul poate majora pedeapsa dacă fapta este deosebit de gravă.

Suedia

Abuzul în serviciu făcut cu intenție se pedepsește cu pușcărie de la șase luni la șase ani, dar fapta nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării actelor normative. Dacă dauna adusă este una infimă, atunci funcționarul nu va fi judecat.

Totuși, funcționarul care desconsideră îndatoririle, cu sau fără intenție, iar o persoană fizică sau juridică suferă orice fel de vătămare a interesului său, poate primi o pedeapsă de la amendă penală până la 2 ani de închisoare

Germania

Aici, urmărirea penală a abuzului în serviciu este reglementată prin intermediul mai multor paragrafe din legi fiscale, din dreptul disciplinar și din Codul penal. Pedepsele ajung de la amenzi modeste până la măsuri disciplinare și chiar pedepse considerabile cu privare de libertate.

Austria

Un oficial care abuzează cu știință de autoritatea sa de a pune în aplicare legi în numele guvernului, landului, guvernului local cu intenția de a aduce atingere drepturilor altora se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. Cel care comite fapta în exercitarea unor funcții oficiale cu o putere străină sau cu organizații bi/multilaterale va fi pedepsită cu închisoare de la 1 la 10 ani. Aceeași pedeapsă se aplică aceluia care prin infracțiune cauzează o pagubă de peste 50.000 de euro.

Estonia

În această țară, luarea unei decizii ilegale sau executarea unui act ilegal sau cunoașterea și neîndeplinirea ilegală a unei decizii sau a unui act de către un funcționar care îndeplinește sarcini de supraveghere de stat sau îndatoriri de supraveghere atribuite prin lege, sau dacă acest lucru cauzează alte consecințe grave unei alte persoane, cu excepția statului sau a autorităților locale, se pedepsește cu amendă sau cu închisoare de la unu la cinci ani.

Croația

Pedepsele pentru abuzul în serviciu în Croația variază în funcție de gravitatea infracțiunii. În general, acestea pot include închisoare, amendă sau o combinație a ambelor. În plus, există o serie de măsuri administrative și disciplinare care pot fi aplicate și include sancțiuni disciplinare, demiteri și interdicții de ocupare a unor funcții publice sau deținere a unor poziții de autoritate. Croația ia în serios abuzul în serviciu, iar persoanele care sunt suspectate de astfel de infracțiuni sunt supuse unei anchete detaliate.

Spania

Sancțiunile pentru abuzul în serviciu în Spania variază în funcție de gravitatea infracțiunii și de circumstanțe. Potrivit legislației, fapta poate fi clasificată în funcție de gravitate, iar sancțiunile se adaptează în funcție de aceasta. În cazul abuzului în serviciu grav, sancțiunile pot include pedepse cu închisoarea intre 3 și 6 ani, o amendă sau o combinație a ambelor. Pentru cazurile mai puțin grave, pedepsele pot include închisoarea de până la doi ani, amenda sau ambele. Este important de menționat că, pe lângă sancțiunile penale și administrative, funcționarul public care comite abuz în serviciu poate fi obligat să plătească și despăgubiri pentru prejudiciul cauzat statului sau unei terțe parti, după caz.