Agenția Națională de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală în cazul a 16 aleși locali din țară.

Lista aleșilor locali aflați în aceste situații este:

PAVEL PETRE, fost Primar al Com. Ciocănești, Jud. Călărași

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 28 iunie 2016 - 15 octombrie 2020, întrucât a exercitat simultan cu funcția de primar și calitatea de comerciant persoană fizică, încălcând astfel prevederile art. 87, alin. (1), lit g) din Legea nr. 161/2003 și art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003.

CERNICA COSTICĂ, Viceprimar al Com. Milcovul, Jud. Vrancea

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 03 noiembrie 2020 - 15 februarie 2021, întrucât a exercitat simultan cu funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul propriei întreprinderi individuale, încălcând astfel prevederile art. 87, alin. (1), lit g) din Legea nr. 161/2003 și art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003.

MIHAI DANIEL IONUȚ, fost Viceprimar al Orașului Amara, Jud. Ialomița

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 30 iulie - 28 noiembrie 2019, întrucât a exercitat simultan cu funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul propriei întreprinderi individuale, încălcând astfel prevederile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 23 din O.U.G. nr. 44/2008.

DRAGOMIR CRISTIAN EUGEN,Consilier local în cadrul C.L. al Mun. Caransebeș, Jud. Caraș-Severin

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI SESIZARE PARCHET

În perioada exercitării mandatului de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L. din data de 29 aprilie 2021 privind darea în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 13.522 mp, proprietatea Mun. Caransebeș, clubului sportiv în cadrul căruia persoana evaluată deține o funcție contractuală.Astfel, persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1), lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019.

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către DRAGOMIR CRISTIAN EUGEN a infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât, în exercitarea atribuțiilor de consilier local a îndeplinit un act prin care s-a obținut un folos patrimonial pentru clubul sportiv în cadrul căruia persoana evaluată deține o funcție contractuală, respectiv darea în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 13.522 mp, proprietatea Mun. Caransebeș.

DEACONU ALEXANDRU-ȘTEFAN, fost Consilier local în cadrul Primăriei Sectorului 1 București(mandatul 2016-2020)

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate întrucât, în perioada deținerii funcției de membru în Consiliul de administrație al Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice București a exercitat simultan și funcția de secretar coordonator al filialei ALDE Sector 1, încălcând astfel prevederile art. 178, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 95/2006 coroborat cu prevederile art. 187, alin. (13) din același act normativ.

TURCULEANU CONSTANTIN, Consilier Local în cadrul C.L. al Com. Bârca, Jud. Dolj

INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului 2016 -2020 de consilier local, societatea comercială al cărei administrator este fiul persoanei evaluate (în calitate de prestator), a încheiat la data de 19 mai 2020 cu Primăria comunei Bârca (în calitate de achizitor), un contract de prestare servicii, pe durată determinată de 1 an, încălcând astfel prevederile art. 90, alin (1) și (2) din Legea nr. 161/2003.

BOLDIȘ CORNELIA ALEXANDRA, Consilier local în cadrul C.L. al Com. Rodna, Jud. Bistrița-Năsăud

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului de consilier local a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L. din data de 30 decembrie 2020 privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Rodna în anul 2021, printre care și o taxă de utilizare a terenului sintetic din comună, exceptați de la plata taxei fiind elevii liceului din localitate, precum și sportivii legitimați la cluburile sportive din comuna Rodna, deși, la data adoptării hotărârii, soțul persoanei evaluate, era legitimat la un club sportiv din comună.Astfel, persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70 din Legea nr. 161/2003, coroborat cu prevederile art. 228, alin. 1, lit. a) din O.U.G nr. 57/2019.

BALAȘEI IULIAN, Consilier local în cadrul C.L. al Com. Frumușica, Județul Botoșani

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada exercitării mandatului de consilier local, întrucât societatea comercială în cadrul căreia persoana evaluată deține funcția de administrator și calitatea de asociat unic, a încheiat un contract de prestări servicii la data de 16 octombrie 2019 cu o școală aflată sub autoritatea C.L., în baza căruia a emis o factura în valoare de 8.568,00 Lei.Astfel, persoana evaluată a încălcat prevederile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 (dispoziții legale în vigoare pentru perioada supusă evaluării).

FARCAȘ NICOLAE, Consilier local în cadrul C.L. al Com. Hodac, Jud. Mureș

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI SESIZARE PARCHET

În perioada exercitării mandatului 2016-2020 de consilier local, a participat la emiterea, respectiv la adoptarea de acte administrative care puteau produce folos material pentru fiul său (persoană care deține calitatea de fermier din 2016), după cum urmează:- a semnat la data de 15 aprilie 2020, în calitate de membru al Comisiei de specialitate juridice, Raportul prin care a fost avizat proiectul Hotărârii C.L. Hodac din data de 15 aprilie 2020;- a participat (votând "pentru") la adoptarea Hotărârilor C.L. Hodac din datele de 16 martie 2020 pentru aprobarea regulamentului privind atribuirea directă a contractelor de închiriere a pășunilor proprietate privată ale com. Hodac și 15 aprilie 2020 pentru aprobarea documentației de atribuire directă a pășunilor proprietate privată a UAT Hodac, deși era obligat să anunțe interesul personal pe care îl avea și să nu participe la emiterea Raportului din data de 15 aprilie 2020 respectiv la adoptarea Hotărârilor C.L. Hodac din datele de 16 martie 2020 și 15 aprilie 2020.

Astfel, persoana evaluată a încălcat prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) și alin. (2) - (5) din O.U.G. nr. 57/2019.

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către FARCAȘ NICOLAE a infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal, deoarece aceste acte administrative au produs folos patrimonial pentru fiul său: în temeiul Hotărârilor C.L. Hodac, la data de 19 mai 2020, fiul persoanei evaluate a încheiat cu locatorul C.L. Hodac (prin primarul în funcție), un contract de închiriere, prin atribuire directă, pentru suprafața de pășune aflată în domeniul privat al comunei Hodac, iar în baza contractului, a încasat de la A.P.I.A. - Centrul județean Mureș subvenții în sumă totală de 609.757 Lei și a realizat venituri impozabile din activități agricole în sumă totală de 98.109 Lei.

TOADER VASILE, Consilier local în cadrul C.L. al al Com. Cocora, Jud. Ialomița

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI SESIZARE PARCHET

În perioada exercitării mandatului de consilier local 2020 - 2024, TOADER VASILE a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L. din data de 21 februarie 2021 privind inițierea procedurii de închiriere a pajiștilor aflate în proprietatea privată a comunei, hotărâre în urma căreia TOADER VASILE (în calitate de locatar) a încheiat la data de 24 martie 2021, cu Primăria comunei Cocora (în calitate de locator), un contract având ca obiect închirierea pe o perioadă de 1 an, a pajiștii aflate în domeniul privat al comunei.

Astfel, persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1), lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019.Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către TOADER VASILE a infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât, în exercitarea mandatului de consilier local, a îndeplinit un act (a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L. privind inițierea procedurii de închiriere a pajiștilor aflate în proprietatea privată a comunei) prin care a obținut un folos patrimonial pentru sine (încheierea contractului prin care a fost închiriată persoanei evaluate în calitate de locator pajiștea aflată în domeniul privat al comunei, pe o perioadă de 1 an).

DRUGAN PETRU, Consilier local în cadrul C.L. al Com. Hălchiu, Jud. Brașov

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local, deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor, a participat la data de 10 mai 2019 la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L pentru aprobarea încheierii contractelor de închiriere prin atribuire directă a unor suprafețe de pășune proprietate privată a comunei Halchiu. Ulterior adoptării Hotărârii C.L, la data de 14 mai 2019, Primăria comunei Hălchiu a încheiat cu tatăl persoanei evaluate un contract privind închirierea prin atribuire directă a unei suprafețe de pășune aflată în proprietatea privată a comunei.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70, art. 71 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 46, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 și cu prevederile art. 75, lit. a) și art. 77 din Legea nr.393/2004 (dispoziții legale în vigoare la data săvârșirii faptei).

TOMUȘ DOREL, fost Consilier județean în cadrul C.J. Alba și Director general adjunct în cadrul unei societăți al cărei acționar unic este Ministerul Economiei

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 09 iulie 2018 - 28 martie 2019, întrucât a deținut și exercitat simultan cu funcția de consilier județean în cadrul C.J. Alba și funcția de director general /director general adjunct în cadrul unei societăți comerciale a cărui acționar unic este Ministerul Economiei, realizând venituri de natură salarială atât de la societatea menționată anterior cât și de la C.J. Alba.Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

NECULA SAMOILĂ, fost Consilier local în cadrul C.L. al Com. Hălchiu, Jud. Brașov

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului 2016 - 2020 de consilier local, deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor, a participat la data de 10 mai 2019, la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L. pentru aprobarea încheierii contractelor de închiriere prin atribuire directă a unor suprafețe de pășune proprietate privată a comunei Hălchiu. Ulterior adoptării Hotărârii C.L, la data de 14 mai 2019, Primăria comunei Hălchiu a încheiat cu o întreprindere individuală - al cărei titular este fiul persoanei evaluate, un contract privind închirierea prin atribuire directă a unei suprafețe de pășune aflată în proprietatea privată a comunei.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70, art. 71 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 46, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 și cu prevederile art. 75, alin. (1), lit. a) și art. 77, alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 393/2004 (dispoziții legale în vigoare la data săvârșirii faptei).

GLODEANU MARIA MARINELA, fost Consilier local în cadrul C.L. al Com. Șirineasa, Jud. Vâlcea

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local (2016-2020), deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor, a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L. din data de 14 iunie 2019 referitoare la aprobarea plății redevenței către Primăria Comunei Șirineasa de către asociația în cadrul căreia unchiul persoanei evaluate deține funcția de președinte.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 77 din Legea nr. 161/2003 și prevederile art. 75 și art. 77, alin. (1) - (3) din Legea nr. 393/2004 (în vigoare până la data de 04.07.2019).

MARTIN CRISTINEL MIHAI, fost Consilier local în cadrul C.L. al Mun. Tecuci, Jud. Galați

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local (2020 - 2024), deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor consiliului local, a participat la data de 13 iulie 2021 la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L. privind numirea administratorului/directorului general unei societăți. Ulterior adoptării Hotărârii C.L, a fost numit la data de 15 iulie 2021, administrator/director general al societății, prin încheierea unui contract de mandat.Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 228, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019

CÂRPIAN ION, Șef ocol la Ocolul Silvic Moldova Nouă și fost Consilier local în cadrul C.L. al Orașului Moldova Nouă, Jud. Caraș-Severin

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local, deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor, a participat la adoptarea a două Hotărâri ale C.L. din data de 23 mai 2019 și respectiv din data de 18 mai 2020, ce priveau activitatea Ocolului Silvic Moldova Nouă, persoana evaluată deținând la momentul adoptării hotărârilor funcția de șef district, respectiv șef ocol în cadrul Ocolului Silvic Moldova Nouă. Astfel, persoana evaluată a încălcat prevederile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, prevederile art. 75, alin. (1) și art. 77, alin. (1) și (2) din Legea nr. 393/2004 și prevederile art. 228, alin. (1) și (2) din O.U.G nr. 57/2019 (în vigoare de la data de 05.07.2019).

De asemenea, în calitate de șef ocol, a semnat la data de 18 mai 2020 o serie de documente care au stat la baza adoptării Anexei nr. 1 la Hotărârea C.L. din aceeași dată, în condițiile în care deținea, în același timp, mandatul de consilier local în cadrul C.L. Moldova Nouă.

Persoana evaluată a încălcat astfel și prevederile art. 40, alin. (3), lit. a) din O.U.G. nr. 59/2000.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. DRAGOMIR CRISTIAN EUGEN nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.