Agenția Națională de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate sau conflictul de interese de natură administrativă în cazul a patru aleși locali.

Cristian Stanciu, consilier județean în cadrul CJ Iași, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 15 iunie 2018 – 27 ianuarie 2021, întrucât a exercitat simultan funcția de membru titular (reprezentant al CJ Iași) în cadrul Consiliului de administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru copii ”Sf. Maria” Iași și funcția de membru în organul de conducere al unui partid politic, respectiv cea de vicepreședinte. El este acuzat de ANI că a încălcat prevederile art. 187, alin. (1) și alin. (13) și art. 178, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 95/2006.

Gheorghe Rotaru, primar al comunei Țibana din Iași, este acuzat că, în exercitarea atribuțiilor de primar pentru mandatul 2020 – prezent, a emis la data de 4 februarie 2021 o dispoziție pentru Întreprinderea Familială al cărei reprezentant este soția acestuia iar membru este unul dintre fiii săi, dispoziție care produce foloase materiale acestora. Și despre el ANI spune că a încălcat prevederile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

Vasile Novac, primar al comunei Ivănești din Vaslui, se află în stare de incompatibilitate începând cu luna octombrie 2020, întrucât, simultan cu exercitarea funcției de primar pentru mandatul 2020 – prezent, desfășoară și activități remunerate în cadrul unei societăți. Acesta a încălcat prevederile art. 87, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 91, alin. (3) din același act normativ.

Vasile Vlăduț Gherman, primar al comunei Slatina din Suceava, în exercitarea atribuțiilor de primar pentru mandatul 2020 – prezent, a semnat un contract de furnizare produse cu societatea comercială în cadrul căreia fratele acestuia deține calitatea de asociat și funcția de administrator. În baza documentelor aprobate/avizate au fost efectuate plăți către societate în sumă de 57.972 Lei. ANI îl acuză că a încălcat prevederile art. 70 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. 

Vasile Novac nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.