Toate recomandările adresate de Comisia Europeană către Agenția Națională de Integritate (ANI) în privința ridicării Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) pot fi considerate îndeplinite, susține Agenția.

Raportul Comisiei Europene cu privire la progresele înregistrate de România în cadrul MCV apreciază faptul că, "pe baza analizei obiectivului de referință, toate recomandările pot fi considerate îndeplinite în mod satisfăcător".

Potrivit raportului MCV, "s-au înregistrat o serie de evoluții pozitive în ceea ce privește activitatea ANI", iar "faptul că începând din 2022 declarațiile de avere și de interese trebuie completate electronic și sunt disponibile online pentru public a sporit transparența și a facilitat activitatea ANI".

ANI mai spune că experții Comisiei Europene remarcă eficiența Agenției și măsurile întreprinse în vederea îmbunătățirii instrumentelor sale.

Totodată, raportul subliniază faptul că s-au înregistrat progrese considerabile în elaborarea unui cadru legal de integritate cuprinzător, iar "consolidarea legilor privind integritatea, incompatibilitățile și conflictele de interese ar asigura o bază stabilă pentru viitor".

De altfel, consolidarea cadrului juridic de integritate reprezintă un jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Legat de recomandarea privind Sistemul PREVENT, documentul apreciază faptul că "a fost deja îndeplinită în 2018, iar faptul că rezultatele sale pozitive s-au menținut este o dovadă a viabilității acestuia".