Autoritatea Națională a Penitenciarelor (ANP) arată că peste 14.000 de condamnați au fost eliberați în baza legii recursului compensatoriu, iar peste 700 au recidivat și s-au întors după gratii.

"Din totalul celor 14.402 persoane care au beneficiat de prevederile Legii 169/2017, un
număr de 11.851 au fost liberate ca urmare a admiterii cererii de liberare condiționată de către instanţele de judecată competente, iar restul de 2.551 au fost liberate la împlinirea termenului de executare a pedepsei", transmite ANP printr-un comunicat de presă.

De asemenea, Administrația arată că, din totalul persoanelor puse în libertate, beneficiare ale prevederilor Legii 169/2017 privind recursul compensatoriu, un procent de 5.05%, adică 724 de persoane au revenit în penitenciare.

Totodată, ANP publică o statistică a numărului liberărilor din unitățile subordonate Administrației în intervalul 2014 – 2018: 

"Menționăm că punerea în libertate se dispune, de îndată, la expirarea duratei pedepsei
închisorii, la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus liberarea condiţionată,
precum şi la orice altă dată hotărâtă de organele judiciare competente, în situaţiile anume
prevăzute de lege, administrația așezământului de deținere îndeplinind obligațiile prevăzute de reglementările legale în materie", mai spune sursa citată.

ANP explică faptul că, în ceea ce privește aplicarea instituției complementare a liberării condiționate, "aceasta presupune îndeplinirea cumulativă a unor condiții strict și limitativ prevăzute de lege, admiterea liberării condiționate implicând formarea convingerii instanței cu privire la însușirea de către persoana condamnată a unui complex de valori sociale necesare subzistenței în societate, în condiții de legalitate".