Uniunea Națională a Barourilor din România atrage atenția opiniei publice, Consiliului Superior al Magistraturii, Guvernului și Parlamentului asupra faptului că sistemul judiciar traversează o etapă critică.

Această perioadă, spun avocații se explică prin acumularea în timp și amplificarea treptată a unor nemulțumiri legitime privind finanțarea serviciului public al justiției.

"Recunoaștem și susținem legitimitatea revendicărilor judecătorilor, procurorilor și ale personalului auxiliar, care au generat protestele de până acum. Considerăm inacceptabilă nesocotirea de către alte puteri ale statului a drepturilor consfințite prin hotărâri judecătorești definitive, prin zădărnicirea aplicării acestora", se arată în scrisoarea publică transmis de Uniunea Națională a Barourilor din România

De asemenea, avocații consideră că suspendarea activității instanțelor pe termen nelimitat, repetată în ultimul an, nu reprezintă un mijloc adecvat și eficient pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă sistemul judiciar. Rezultatul acestor forme de protest nu poate fi altul decât acumularea și amplificarea problemelor cu care se confruntă justiția.

Sistemul judiciar și corpul profesional al avocaților, ca parteneri indispensabili ai justiției, precum și celelalte profesii juridice se află în interdependență, astfel încât orice acțiune de întrerupere a activității unei profesii se repercutează asupra tuturor, dar în primul rând asupra justițiabililor, ale căror drepturi privind accesul la justiție și soluționarea cauzei într-un termen rezonabil au de suferit.

Aceasta a fost rațiunea pentru care corpul profesional al avocaților, el însuși confruntat cu grave probleme de ordin material și cu dificultăți în desfășurarea activității, a considerat că o singură zi de suspendare a activității, cu excepția cauzelor urgente, este suficientă pentru expunerea problemelor cu care se confruntă, fără a determina perturbări semnificative ale actului de justiție.

Ziua de 4 octombrie 2023 - "O zi fără avocați! Ziua în care justiția nu există" - a fost un moment în care avocații la nivel instituțional au inițiat dezbateri cu actorii justiției pentru identificarea soluțiilor de rezolvare. 

Ei mai spun că identificarea soluțiilor de rezolvare prin consultare reciprocă, inclusiv cu legislativul și executivul reprezintă mijlocul de rezolvare sau de ameliorare a actualului blocaj instituțional și evitarea conflictului de natură constituțională între puterile statului.

Formele de protest care implică sistarea activității judiciare afectează drepturile participanților la actul de justiție, iar nu pe cei responsabili de situația creată.

Solicitările către autoritățile statului sunt:

Reluarea activității judiciare. Susținem formele de protest care nu aduc atingere dreptului cetățeanului la soluționarea cauzei într-un termen rezonabil.

Suspendarea aplicării Hotărârii nr. 2040/13.07.2023 a Consiliului Superior al Magistraturii privind normarea activității instanțelor până la realizarea unui studiu efectiv privind efectele generate, studiu ce ar trebui realizat cu consultarea instituțională a profesiei de avocat. În lipsa unei analize judiciare realiste și la zi a situației cauzelor, în funcție de specificul și complexitatea acestora, considerăm că actuala implementare a normării activității judecătorilor are un impact sever asupra drepturilor justițiabililor, mai ales după evenimentele sanitare și economice din ultimii trei ani, care au adâncit și mai mult problemele care țin de managementul eficient al timpului în cadrul procedurilor judiciare.

Asigurarea necesarului de resurse umane în justiție, prin adoptarea unor soluții imediate, cum ar fi complinirea lipsurilor prin numirea în calitate de judecători a avocaților pe baza unor criterii de vechime, competență profesională și probitate, stabilite pe bază de colaborare instituțională cu organele de conducere ale profesiei de avocat.

Verificarea la nivelul tuturor instanțelor a situațiilor în care se înregistrează în mod repetat întârzieri în pronunțarea hotărârilor sau în motivare, cu luarea măsurilor care se impun în urma constatărilor făcute.

Alocarea resurselor financiare necesare plății drepturilor cuvenite legal tuturor profesioniștilor, judecători, procurori, avocați, grefieri, personal auxiliar, care contribuie la înfăptuirea justiției.

Alocarea pe viitor a resurselor necesare funcționării justiției, în toate componentele sale și identificarea unor surse suplimentare și viabile de finanțare pe termen lung a justiției.

Ne exprimăm pe această cale speranța ca toți cei cărora li se adresează solicitările noastre să înțeleagă gravitatea situației la adevărata dimensiune a acesteia și să acționeze în vederea remedierii urgente.