Proiecte finanțate în domeniul energiei eoliene, industriei grele, resurselor umane, inovării și tehnologiei au fost prezentate la #RoFinLarge de reprezentanți ai domeniului de consultanță și ai instituțiilor bancare care au contribuit la finanțarea și finalizarea proiectelor. 

Ramona Ivan, director CEC Bank a oferit la #RoFinLarge exemple de proiecte co-finanțate prin credite bancare și care au obținut fonduri UE prin Programul Creșterea Competitivității Economice. Un astfel de proiect a fost realizat de SC GEO DATA SRL - ,,Centrală electrică eoliană  (CEE) Emil Racoviță’’. Obiectivul proiectului: realizarea unei centrale eoliene cu o capacitate instalată de 3,6 MWh, prin amplasarea a 2 turbine eoliene cu o capacitate de 1,8 MWh fiecare, în scopul producerii energiei din surse verzi.

   Proiect Geo Data SRL
   Valoarea totala a  proiectului: 33.013.324 lei ;
   Valoarea totala eligibila a proiectului : 24.437.369 lei
   Valoare maxima eligibila acordata din fonduri publice : 17.106.158 lei (70% din valoarea eligibila a proiectului ) – incasat in totalitate in 3 transe;
   Valoarea neeligibilă a proiectului, inclusiv TVA aferenta valorii totale a proiectului: 8.575.955 lei
   Finanțare CEC Bank: scrisoare de garanție bancară - 6 milioane lei; linie de credit pentru investiții - 17 milioane lei;

Din finanțarea acordată au fost asigurate sursele necesare plății utilajelor si echipamentelor, plăți efectuate în mai multe tranșe. Impactul proiectului:  debut într-un domeniu nou de activitate, cel al producerii energiei electrice din surse regenerabile,care a avut ca rezultate: construirea fundațiilor, construirea și montarea a două turbine eoliene, cu capacitate de producție anuală:12.190 MWh;

Explicațiile Ramonei Ivan legate de finanțarea acestui proiect: 

 Alte exemple de proiecte sunt cele în domeniul resurselor umane, finanțate prin POS DRU 2007-2013. Spre exemplu, o companie privată din categoria firmelor mari, din domeniul serviciilor financiare a obținut finanțare UE de 300.000 de euro pentru îmbunătățirea competențelor angajaților, proiectul fiind derulat și finalizat cu succes în 2011.

 Proiect resurse umane - POS DRU 
 Grup țintă: 500 de angajați din toate departamentele și 20 de manageri (top și middle management)
 Durata implementare: 24 de luni
 Buget eligibil proiect: 500.000 euro
 Finanțare nerambursabilă acordată – 60% = 300.000 euro
 Co-finantare companie – 40% = 200.000 euro

Irina Zugravu, partener Vapro România, firma de consultanță care a sprijinit compania beneficiară a finanțării, a detaliat la #RoFinLarge câteva informații esențiale pentru inițierea și derularea unui proiect din acest domeniu. 

Posibilități de finanțare pentru companiile mari se găsesc și în domeniul agriculturii și domenii conexe.

Un exemplu în acest sens a fost oferit de Loredana Răutu, Șef departament, Departamentul Programe de Finanțare, Direcția Sector Public și Finanțarea Infrastructurii, Banca Comercială Română, la #RoFinLarge. Loredana Răutu a exemplificat un proiect de succes în valoare totală de peste 7 milioane euro derulat de o companie în domeni-ul panificației, Oltina Impex Prodcom, care a obținut fonduri europene prin Programul Național de Dezvol-tare Rurală. Proiectul a fost depus în 2008, contractul de finanțare fiind semnat în luna mai 2009. „Proiectul a fost derulat în perioada 2009-2011, finalizat cu succes, în termenul stabilit, fără prelungiri sau amendamente. In-vestiția a constat în construcția unei hale și achiziția de utilaje pentru înființarea fabricii de pâine.”

 Proiect Oltina Impex Prodcom
 Valoare proiect: 7,39 milioane euro
 Valoare grant: 3 milioane euro
 Rezultate: Fabrica de pâine cu o capacitate de procesare de 100,000 unități/zi;
 •  150 noi angajați
 •  5 contracte cu furnizori din țară și străinatate semnate și implementate
 •  1 contract de construcție – hală în suprafață totală de 5200 mp, cu utilitățile aferente
 •  4 contracte de furnizare utilaje și echipamente 
 Suportul BCR:  Scrisoare de garanție bancară pentru avans din grant - 6,51 mil RON (110% din valoarea avansului); Credit de co-finanțare: 3 milioane euro pe o perioadă de 5 ani, acordat în mai 2010, rambursat integral 
Alte produse (BCR): Deschiderea de acreditive pentru efectuarea plăților către furnizori, în vederea securizării tranzacțiilor 

 Implicarea companiilor în marile proiecte ale sectorului public

Anca Călugăru, Head of Structural Funds Practice la Schuman Associates a detaliat o serie de oportunități care vin, pentru companiile mari, din zona finanțărilor UE, dar obținute în mod „indirect”: ca furnizori de soluții în proiectele co fonduri UE ale sectorului public.

În acest caz, a subliniat Anca-Andreea Călugăru, atenția trebuie îndreptată către procedurile de licitații lansate de autorități în cadrul marilor proiecte cu finanțare europeană. „Există fonduri, e nevoie de proiecte sustenabile care să genereze valoare adăugată. De exemplu, în cadrul Programului Operațional Regional sunt multe investiții pe care autoritățile le vor face în următorii ani, acum poate par abstracte dar în câteva luni vor deveni foarte concrete și vor loua forma unor lictații urcate în SEAP”.

Totuși, actorii din mediul privat trebuie să ia în calcul și dificultățile pe care le pot întâmpina în cadrul achizțiilor publice: 

Sunteți obligați să acționați într-un mediu în schimbare, cu foarte multă presiune, iar schimbările legislative, schimbările de ordin politic antrenează foarte multă instabilitate și la nivelul proiectelor de investiții.

- Anca Călugăru, Schuman Associates

 

Leonard Cornoiu, Director de Programe, Banca Transilvania a prezentat câteva exemple de proiecte care au fost sprijinite pentru a derula proiecte finanțate prin schemele de ajutor de stat. Un astfel de proiect a fost cel realizat de SC Forja Rotec SRL, care a vizat extinderea capacității de producție prin achiziția de utilzaje și echipamente. Prin acest proiect compania a înființat 52 de locuri de muncă, cu peste 50% în plus față de cele existente anterior.         , 

 Proiect SC Forja Rotec SRL
 Valoare proiect: 36.065.767 lei
 Cheltuieli eligibile: 27.657.225 lei
 Ajutor de stat: 13.828.612  lei
 Credite BT: 23.100.000  lei
 Scopul investiției: achiziția a 28 de echipamente și utilaje tehnologice, 17 echipamente de laborator și două echipamente IT și licențe soft

Vezi explicațiile lui Leonard Cornoiu, la Conferința #RoFinLarge, despre alte proiecte susținute de Banca Transilvania, pentru investiții finanțate prin ajutor de stat. 

Alte oportunități pentru companiile mari pot veni prin implicarea într-un cluster de inovare și tehnologie. Ionuț ȚAȚA, Președinte Clusterul pentru Inovare și Tehnologie „Alt Brașov” a vorbit la #RoFinLarge despre finanțările pe această zonă.

Acesta a spus că, în prezent, sunt 79 clustere/polide competitivitate, apărute ca urmare a sprijinului prin Programul Creșterea Competitivității Economice, însă, dintre acestea, doar jumătate – aproximativ sunt active. Pin următorul program POC 2014-2020 sunt disponibile, teoretic, 7,5 milioane euro pentru clustere inovatoare.  Estimările incluse în prezentare arată că în urma finanțărilor oferite prin Programul Operațional Competitivitate până în 2020, vor apărea peste 150 clustere pe hartie, dintre care vor fi mai puțin de 50 de clustere active & relevante.

În schimb, a mai amintit acesta, programul de cecretare-inovare al Uniunii Europene Horizon 2020 include apeluri de proiecte care oferă finanțare de până la 100% pentru clustere. 

Explicații în detaliu: