Judecătorii Curții Constituționale au declarat marți neconstituțional cuvântul "literal" dintr-un articol al Codului de procedură civilă.

Astfel, cu unanimitate de voturi, Curtea a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că sintagma „literal” din cuprinsul art.321 alin.(7) din Codul de procedură civilă, astfel cum acesta a fost modificat prin art.I pct.33 din Legea nr.310/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, este neconstituțională.