Motivarea CCR la decizia de a declara neconstituțional un articol din Legea nr.51/1991 privind securitatea națională arată că faptele de corupție sau cele contra patrimoniului nu vor putea fi calificate drept amenințare la adresa securității.

”Săvârșirea unor infracțiuni, cum ar fi cele contra persoanei nu vor putea fi calificate drept o amenințare la adresa securității naționale, chiar dacă faptele aduc atingere gravă dreptului fundamental la viață sau dreptului fundamental la integritate fizică și psihică al unei persoane. Totodată, săvârșirea unor infracțiuni determinate, precum cele de corupție, sau cele contra patrimoniului nu vor putea fi calificate drept o amenințare la adresa securității naționale, chiar dacă faptele aduc atingere gravă anumitor drepturi și libertăți fundamentaleale cetățenilor români”, se arată în motivarea Curții.

CCR admite că unele infracțiuni sunt de natură ”să aducă atingere gravă anumitor drepturi și libertăți fundamentale”, dar susține că ”nu au amploarea necesară calificării lor ca amenințări la adresa securității naționale".

Judecătorul Livia Stanciu a avut o opinie separată, apreciind că nu e competența Curții Constituționale să definească noțiunea de securitate națională.