Comisia de la Veneția a emis o opinie preliminară legată de modificările controversate la legile Justiției. Experții cer, printre altele, echilibrarea influenței ministrului Justiției în procesul de numire a șefilor de parchete.

Opinia preliminară dată publicității de Comisia de la Veneția, în limba engleză deocamdată, vine ca urmare a solicitării formulată de președintele Klaus Iohannis pentru ca experții să își exprime un punct de vedere legat de modificările controversate aduse de comisia „Iordache” celor trei legi care guvernează Justiția din România.

„Această opinie preliminară se va concentra în special pe acele aspecte din cele trei proiecte de legi, care au o importanță deosebită pentru independența și eficiența sistemului judiciar. Dispozițiile relevante trebuie evaluate nu numai în ceea ce privește formularea acestora, ci și în ceea ce privește impactul cumulativ pe care le-ar putea avea asupra independenței, eficienței și calității sistemului judiciar, precum și asupra luptei împotriva corupției”, se arată în raportul Comisiei de la Veneția.

 Experții au întocmit și o listă cu principalele probleme:

  • statutul procurorilor și principiile inerente funcțiilor lor;
  • domeniul controlului ierarhic al procurorilor și rolul Ministerului Justiției;
  • noi dispoziții privind numirile / demiterile din funcții de conducere în sistemul judiciar;
  • noi reguli pentru exercitarea libertății de exprimare a judecătorilor și procurorilor;
  • noi norme privind răspunderea materială a judecătorilor și procurorilor;
  • noua Secție pentru investigarea infracțiunilor comise de magistrați;
  • aspecte legate de rolul și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii, garant al independenței sistemului judiciar;
  • riscul ca judecătorii și procurorii cu experiență să părăsească sistemul fără posibilitatea înlocuirii acestora pe termen scurt sau mediu, diminuându-se astfel eficiența și independența întregului sistem judiciar;
  • ingerința serviciilor de informații în activitățile sistemului judiciar român.

Iată concluziile raportului întocmit de experții de la Veneția pe baza punctelor de mai sus:

- Reexaminarea sistemului de numire/concediere a procurorilor de rang înalt, inclusiv prin revizuirea dispozițiilor conexe ale Constituției, în vederea asigurării condițiilor necesare unui proces neutru și obiectiv de numire/concediere prin menținerea rolului instituțiilor, cum ar fi președintele și CSM, capabile să echilibreze influența ministrului justiției;

- Eliminați sau definiți mai bine dispozițiile care permit procurorilor superiori să invalideze soluția procurorilor pe motiv de netemeinicie;

- eliminarea restricției privind libertatea de exprimare a judecătorilor și procurorilor;

- Completarea dispozițiilor privind răspunderea materială a magistraților prin afirmarea explicită a faptului că, în lipsa de rea-credință și/sau gravă neglijență, magistrații nu sunt răspunzători pentru soluție care ar putea fi contestată de o altă instanță; modificați mecanismul de recuperare în așa fel încât să se asigure că acțiunea de recuperare are loc doar o singură dată, dacă răspunderea magistratului a fost stabilită prin procedura disciplinară;

- Revedeți înființarea propusă a unei structuri separate a parchetului pentru investigarea infracțiunilor comise de judecători și procurori; recursul la procurorii specializați, împreună cu garanții procedurale efective, apar ca a o alternativă adecvată în acest sens;

- Reexaminați, în vederea unei mai bune precizări a acestora, motivele revocării membrilor CSM; să se elimine posibilitatea de a revoca membrii aleși ai CSM prin intermediul votul de neîncredere al adunărilor generale ale instanțelor sau parchetelor (inclusiv pe cale de petiție);

- Identificarea soluțiilor care să permită participarea mai eficientă, în activitatea CSM, a membrilor CSM care nu fac parte din sistemul judiciar;

- Abandonați schema de pensionare anticipată propusă, cu excepția cazului în care se poate constata că aceasta nu va avea un impact negativ asupra funcționării sistemului;

- Asigurați-vă că măsurile propuse de "screening" ale magistraților se bazează clar pe criterii specifice și asociate cu garanții procedurale adecvate și un drept de protecție prin apel la o instanță judecătorească și identificarea modalităților de consolidare a mecanismelor de supraveghere a serviciile de informații.

Întreaga opinie preliminară a experților poate fi citită aici (engleză).